Administracja płacowa

| Do przeczytania w 1 min

TPA oferuje usługi związane z obsługą wynagrodzeń (tzw. payroll) adresowane w szczególności do przedsiębiorstw zainteresowanych outsourcingiem funkcji rozliczeniowych z uwagi na złożoność rozliczeń płacowych, poufność danych, znaczną liczbę pracowników.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • kalkulację wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z polskimi przepisami prawa
  • kalkulację narzutów na wynagrodzenia (składki ZUS i podatek dochodowy)
  • kalkulację płacową dla nierezydentów
  • przygotowywanie raportów ZUS i deklaracji podatkowych
  • kontakt z administracją podatkową i ZUS
  • obsługę przelewów płacowych
  • przygotowywanie raportów płacowych
  • konsultacje w kwestiach płacowych i prawa pracy
  • prowadzenie teczek osobowych dla pracowników
Kontakt