Krzysztof Dziekoński

Specjalizuje się w obsłudze dużych i średnich giełdowych i prywatnych grup kapitałowych (krajowych i międzynarodowych) raportujących zgodnie z MSSF lub polskimi standardami rachunkowości, w projektach IPO (prospekty emisyjne, przekształcenia sprawozdań finansowych na MSSF, konsolidacje), jak również doradztwie i rachunkowej obsłudze przy połączeniach i przekształceniach przedsiębiorstw.

W 1998 roku Krzysztof rozpoczął pracę w firmie audytorskiej Arthur Andersen w dziale audytu i doradztwa gospodarczego, którą kontynuował do 2004 roku już w Ernst & Young, kierując jako senior wieloma projektami z obszaru audytu, AUP oraz due dilligence. Tutaj również w 2003 roku uzyskał tytuł biegłego rewidenta oraz uprawnienia ACCA. W latach 2004-2006 pracował jako Head of Accounting & Reporting w firmie farmaceutycznej Novartis Polska, gdzie odpowiadał za raportowanie, księgowość, podatki oraz kontrolę wewnętrzną. Następnie w latach 2006-2011 jako partner kierował licznymi projektami obejmującymi badania i przeglądy sprawozdań finansowych, projekty IPO oraz przeglądy typu due dilligence w firmie audytorskiej BDO Polska.

W firmie TPA Poland od 2011 roku. Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz stypendystą fundacji Batorego na Uniwersytecie Gießen w Niemczech.

Publikacje

Real Estate Guidebook 2017/2018

Real Estate Guidebook 2016/2017