PIT. Doradztwo dla pracodawców

| Do przeczytania w 1 min

Nasze wsparcie obejmuje doradztwo prawne, a także w obszarze podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania w związku z zatrudnianiem osób fizycznych. Obejmuje ono w szczególności: 

 1. Doradztwo w obszarze struktur wynagradzania, w tym z wykorzystaniem umowy o pracę, kontraktów managerskich, umów cywilnoprawnych, w szczególności pod kątem szans i ryzyk po stronie zatrudniającego, jak i zatrudnionego. 
 2. Doradztwo w obszarze wynagradzania za pracę z wykorzystaniem kryptoaktywów. 
  • Doradztwo w zakresie rozwiązań wspierających efektywność lub innowacyjność pracowników, m.in.: struktury wynagradzania oparte o prawa autorskie (50% koszty uzyskania przychodów), 
  • programy przyznawania premii i nagród.  
 3. Przegląd i wdrażanie optymalnych podatkowo planów motywacyjnych, zabezpieczenie efektywności podatkowej przedmiotowych planów np. poprzez interpretacje indywidualne.
 4. Wsparcie w zakresie ustalenia skutków i rozliczania pracy mobilnej, w tym w zakresie powstania zakładu podatkowego.
 5. Doradztwo dla pracodawców, obejmujące kwestie związane z oddelegowaniem polskich pracowników do pracy za granicą oraz zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.
 6. Wsparcie w pozyskiwaniu środków z pomocy publicznej, m.in. w ramach tzw. Tarcz antykryzysowych czy dla pracowników niepełnosprawnych.
 7. Doradztwo dla pracodawców w zakresie ich obowiązków jako płatników PIT oraz składek ubezpieczeniowych, a także w obszarze obowiązków regulacyjnych.
 8. Przygotowanie wzorców umów
 9. Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Kontakt