Outsourcing księgowości i płac

Rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorców do stałego poszukiwana usprawnień i redukcji kosztów w różnych obszarach działalności firmy. Jednym z rozwiązań, po które coraz częściej sięgają właściciele, a także dyrektorzy operacyjni i finansowi, jest outsourcing działalności pomocniczej, w tym kadrowo-płacowej i księgowej.

Nasze doświadczenie wskazuje, iż zewnętrzni specjaliści, przejmując na siebie odpowiedzialność za bieżące i rutynowe obowiązki, pomagają przedsiębiorstwu zwiększać wartość dodaną i podnosić efektywność pionu księgowo-finansowego. Jednocześnie skorzystanie przez firmę z zewnętrznego wsparcia  sprzyja obniżaniu kosztów, głównie w skutek ograniczenia nakładów inwestycyjnych na tworzenie nowych miejsc pracy, kosztów wynagrodzenia, świadczeń socjalnych, szkoleń itp. Ponadto outsourcing uwalnia przedsiębiorstwo od kosztów wdrożenia, administrowania i wspierania odpowiednich systemów kadrowo-płacowych i księgowo-finansowych, a kadrze zarządzającej daje większą możliwość skupienia się na głównych obszarach prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczone przez nas usługi w zakresie outsourcingu obejmują m.in. usługi płacowe i zastępstwo księgowe. Proponowane w tym zakresie rozwiązania spełniają najwyższe standardy jakości i poufności, są konkurencyjne cenowo, a także praktyczne oraz, co najważniejsze -efektywne.