Doradztwo księgowe

| Do przeczytania w 2 min

Prawidłowa struktura procesów oraz sprawna organizacja systemu rachunkowości stanowią warunek sukcesu przedsiębiorstw. Uporządkowanie informacji gromadzonych w systemie księgowym pozwala na znaczne zwiększenie szybkości pozyskiwania informacji zarządczej. Ta natomiast jest podstawą do oceny ryzyk związanych ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Połączenie tych potrzeb z koniecznością prezentacji wyników działalności w zgodzie z odpowiednimi przepisami (Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości) często stanowi wyzwanie dla naszych klientów. Doświadczenie naszych konsultantów zdobyte w trakcie realizacji szeregu zleceń z zakresu organizacji systemów rachunkowości pozwala na skuteczną pomoc w opracowywaniu oraz wdrożeniu rozwiązań księgowych u naszych obecnych oraz nowych Partnerów.

TPA oferuje m.in.:

  • opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości oraz konsultacje w zakresie stosowanych zasad wyceny
  • przygotowanie dokumentów organizacyjnych rachunkowości, takich jak: instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje emisji, obiegu i kontroli dokumentów itp.
  • ocenę systemów rachunkowości informatycznej, wsparcie w zakresie informatyzacji rachunkowości
  • dostosowanie systemów księgowych do sprawozdawczości podmiotów
  • sporządzanie analiz i opinii księgowych
  • wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportowania
  • doradztwo o charakterze doraźnym w zakresie nietypowych operacji gospodarczych
  • specjalistyczne szkolenia.

Zapewniamy również kompleksowe rozwiązania z zakresu opracowania zasad i organizacji systemu rachunkowości. Nasze działania przyczyniają się do poprawy jakości systemu rachunkowości, a wypracowane standardy umożliwią kontynuowanie polityki zarządzania systemem rachunkowości w przyszłości. W trakcie naszej pracy współpracujemy ściśle z innymi działami funkcjonującymi w ramach TPA, w szczególności z działem podatkowym.

Kontakt