Wojciech Doliński

Wojciech jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz od 2009 roku członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w doradztwie na rynku nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGoVA i certyfikację RICS Registered Valuer.

Uczestniczył w transakcjach nieruchomościami dla polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz gruntów deweloperskich. Zrealizowane dotychczas wyceny w Polsce, Niemczech i regionie CEE obejmowały nieruchomości o przybliżonej wartości 30 miliardów złotych.

Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2006 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o. Następnie przez 5 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Comparables Sp. z o.o. zajmującej się analityką transakcji i wyceną. Od 2016 roku współpracuje z Horwath HTL w zakresie wyceny hoteli w regionie. Od 2011 roku jest egzaminatorem kandydatów na członków RICS w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) oraz wykładowcą podczas aktualnej edycji „Szkolenia Bankowego” w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jest też członkiem Komisji Standardów Zawodowych przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W 2019 roku został także certyfikowanym mediatorem RICS.

Absolwent Gospodarki Przestrzennej na SGGW w Warszawie, Studiów inżynierskich na Uniwersytecie CAH Dronten w Holandii oraz Studiów Uzupełniających w zakresie Inwestycji w Nieruchomości na Nottingham Trent University i Sheffield Hallam z Wielkiej Brytanii. Od 2009 roku posiada polskie i brytyjskie uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości.

Począwszy od 2019 r. Wojciech kieruje spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group.

Publikacje

Real Estate Investment 2020

Przedstawiciel podatkowy

Poland’s Energy Industry 2020

Investing in Slovakia 2020

Investing in Slovenia 2020

Investing in Serbia 2020

Investing in Poland 2020

Investing in Montenegro 2020

Investing in Romania 2020

Investing in Hungary 2020