Wojciech Doliński

Wojciech jest uprawnionym rzeczoznawcą majątkowym (upr nr. 4881) oraz od 2009 roku członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (MRICS), specjalizującym się w doradztwie na rynku nieruchomości komercyjnych. W roku 2015 uzyskał tytuł uznania zawodowego REV (Recognised European Valuer), nadawany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGoVA i certyfikację RICS Registered Valuer.

Uczestniczył w transakcjach nieruchomościami dla polskich i zagranicznych inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz gruntów deweloperskich. Zrealizowane dotychczas wyceny w Polsce, Niemczech i regionie CEE obejmowały nieruchomości o przybliżonej wartości 30 miliardów złotych.

Pracę zawodową rozpoczął w spółce PGNiG S.A. oraz King Sturge Sp. z o.o., a od 2006 roku pracował w Polish Properties Sp. z o.o. Następnie przez 5 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Comparables Sp. z o.o. zajmującej się analityką transakcji i wyceną. Od 2016 roku współpracuje z Horwath HTL w zakresie wyceny hoteli w regionie. Od 2011 roku jest egzaminatorem kandydatów na członków RICS w procedurze APC (Assessment of Professional Competence) oraz wykładowcą podczas aktualnej edycji „Szkolenia Bankowego” w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Jest też członkiem Komisji Standardów Zawodowych przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. W 2019 roku został także certyfikowanym mediatorem RICS.

Absolwent Gospodarki Przestrzennej na SGGW w Warszawie, Studiów inżynierskich na Uniwersytecie CAH Dronten w Holandii oraz Studiów Uzupełniających w zakresie Inwestycji w Nieruchomości na Nottingham Trent University i Sheffield Hallam z Wielkiej Brytanii. Od 2009 roku posiada polskie i brytyjskie uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości.

Począwszy od 2019 r. Wojciech kieruje spółką TPA Real Estate Services świadczącą usługi w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości, działającą w ramach struktur TPA Group.

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022