Postępowania podatkowe i sądowe

| Do przeczytania w 2 min

Zespół Postępowań Podatkowych TPA to grupa doświadczonych doradców podatkowych z wykształceniem ekonomicznym i prawniczym, specjalizujących się w prowadzeniu spraw przedsiębiorców na wszystkich etapach postępowania podatkowego i sądowo-administracyjnego.

Naszym celem jest doprowadzenie do zakończenia postępowania na jak najwcześniejszym etapie. W przypadku postępowań kontrolnych lub pokontrolnych dążymy do uzyskania optymalnych rezultatów jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ.

Opracowujemy wariantową strategię udziału w czynnościach administracyjnych i procesowych, a także kompleksowo prowadzimy postępowanie na wszystkich etapach w roli zastępcy procesowego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Wspieramy w kompletowaniu materiału dowodowego, pozyskujemy niezbędne ekspertyzy i organizujemy formalną i organizacyjną stronę postępowania.

Opracowujemy wszelkiego typu pisma procesowe, w tym odwołania od decyzji, skargi do sądu administracyjnego oraz kasacyjne, jak również wszelkiego rodzaju pisma związane z bieżącym funkcjonowaniem podatników (zapytania i wnioski do urzędów skarbowych itp.).

Asystujemy przy przesłuchaniach i składaniu wyjaśnień.

JAK DZIAŁAMY

Z reguły współpracujemy z naszymi klientami w formule zastępstwa procesowego, tj. w roli pełnomocnika, co pozwala na profesjonalną koordynację przepływu informacji i zapobieżenie nieporozumieniom, opóźnieniom lub uchybieniom proceduralnym.

Alternatywnie lub uzupełniająco doradzamy klientom na wszelkich etapach postępowania, a także w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów i pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe firmy.

Prowadząc sprawy naszych klientów, dbamy przede wszystkim o ich interes prawny i ekonomiczny. W zależności od rodzaju postępowania lub jego przedmiotu, korzystamy z wiedzy i doświadczenia zewnętrznych ekspertów i uznanych autorytetów prawa krajowego lub międzynarodowego.

CO NAS WYRÓŻNIA

Oferujemy także szereg usług o charakterze prewencyjnym, od szkoleń i warsztatów praktycznych poświęconych udziałowi w postępowaniach administracyjnych, poprzez organizację i monitoring krytycznych punktów widzenia zarządzania ryzykiem podatkowym funkcji w przedsiębiorstwie, aż po opracowanie kompleksowych instrukcji oraz procedur rozliczeniowych i procesowych.

Kontakt