Alokacja kosztów/zysku do Zakładu

| Do przeczytania w 1 min

Dokonywanie inwestycji w formie zagranicznego Zakładu jest powszechną formą prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej. Na gruncie cen transferowych, prowadzenie tej formy działalności wymaga jednak odpowiedniego (rynkowego) alokowania kosztów i przychodów, między jednostkę macierzystą a jej zagraniczny Zakład.

Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu:

  • Opracowanie metodologii alokacji zysku (poprzez odpowiednie zasady alokacji kosztów i przychodów) pomiędzy Zakładem i jednostką macierzystą.
  • Wsparcie w zakresie określenia poziomu finansowania działalności Zakładu poprzez kapitał (tzw. „free capital”) i oprocentowane finansowanie dłużne.
  • Wsparcie w wycenie operacji pomiędzy Zakładem i jednostką macierzystą poprzez przeprowadzenie stosownych analiz porównawczych lub analiz zgodności.
  • Opracowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla Zakładu.
  • Wsparcie w raportowaniu TPR i złożeniu oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych i stosowaniu rynkowych zasad rozliczeń.
Kontakt