Due diligence podatkowe

| Do przeczytania w 1 min

Wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie transakcyjne naszych ekspertów, zapewniamy weryfikację ogólnej sytuacji podatkowej, a także analizę i wycenę potencjalnych zagrożeń podatkowych przedsiębiorstw, których nabycie lub przejęcie jest rozważane przez naszych klientów.

Badanie due diligence obejmuje przede wszystkim:

  • weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, akcyzy, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od nieruchomości
  • identyfikację głównych obszarów ryzyka podatkowego dotyczących zobowiązań podatkowych przejmowanej spółki, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bieżącą sytuację finansową spółki oraz przyszłą sytuację podatkową jej inwestorów.

Tam, gdzie jest to możliwe, dokonujemy oszacowania wstępnych kwot potencjalnego ryzyka w odniesieniu do zaległości podatkowych przejmowanej spółki.

Kontakt