Obowiązki sprawozdawcze dotyczące cen transferowych

| Do przeczytania w 1 min

W tym zakresie nasze usługi obejmują:

  • Wparcie w przygotowaniu i składaniu informacji o cenach transferowych (formularz TP-R).
  • Przygotowanie sprawozdań CbCR (ang. Country-by-Country Reporting, Informacja o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów) i notyfikacji CBC-P (Powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów).
  • Wsparcie w przygotowaniu ORD-U (Informacji o umowach z nierezydentami).
  • Wsparcie w poprawnym złożeniu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowości cen.
  • Projektowanie oraz wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie terminowego dokumentowania oraz raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi.
Kontakt