Czy warto inwestować w spółki kontrolowane przez Skarb Państwa? Analiza ostatnich 25 lat obecności na warszawskiej giełdzie oraz porównanie z rynkiem francuskim.

9. lipca 2024 | Do przeczytania w 1 min

Najnowsza analiza ekspertów porusza temat budzący od lat wiele emocji, kontrowersji i zmiennych opinii – obecność na warszawskim parkiecie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Spółki kontrolowane przez Skarb Państwa są istotnym elementem polskiego rynku kapitałowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i w ostatnich 25 latach reprezentowały od 20% do 40% kapitalizacji GPW. Analiza przeprowadzona przez ekspertów Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland wskazuje, że w trakcie blisko 25-letniego okresu portfel spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa osiągnął niemal identyczną stopę zwrotu jak WIG.

Czy zatem biorąc pod uwagę polityczny charakter ich działalności, a także często pojawiające się wątpliwości odnośnie zdolności do tworzenia wartości przez spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, powinny mieć one status publiczny i być oferowane inwestorom prywatnym?

Pobierz publikację