Retail

Zespół Retail został powołany do obsługi przedsiębiorstw działających w branży handlu detalicznego. Usługi zespołu kierowane są przede wszystkim do najemców centrów handlowych oraz właścicieli centrów handlowych i obiektów towarzyszących, a także firm deweloperskich i budowlanych realizujących projekty w zakresie budowy centrów handlowych oraz funduszy inwestycyjnych działających na rynku powierzchni handlowych i podmiotów zarządzających takimi funduszami.

Nasi doradcy mają nie tylko wiedzę, ale także bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw działających w branży handlu detalicznego.

Połączenie praktyki oraz znajomości przepisów podatkowych i bilansowych pozwala nam oferować specjalistyczne produkty, w tym:

  • Przeprowadzanie przeglądów podatkowych oraz identyfikowanie potencjalnych źródeł optymalizacji rozliczeń podatkowych
  • Weryfikacja oraz optymalizacja rozliczeń podatkowych związanych z umowami najmu
  • Doradztwo w zakresie podatkowego traktowania ulepszeń, remontów i modernizacji wynajmowanych obiektów do potrzeb najemców
  • Doradztwo w zakresie prawidłowości rozliczeń podatkowych okresów bezczynszowych oraz opłat eksploatacyjnych
  • Weryfikacja oraz optymalizacja rozliczeń odpisów amortyzacyjnych poprzez alokowanie wyższych stawek amortyzacyjnych, ocena prawidłowości ustalania wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych
  • Weryfikacja poprawności wysokości stosowanych stawek podatku od nieruchomości oraz optymalizacja rozliczeń podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie budynków, budowli oraz gruntów
  • Wprowadzenie procedur i optymalizacja rozliczania strat towarowych
  • Doradztwo w zakresie rozliczeń podatkowych wydatków na świadczenia na rzecz pracowników, organizację imprez pracowniczych, reprezentację i reklamę.

W skład zespołów kompetencyjnych realizujących projekty dla branży retail wchodzą eksperci i doradcy podatkowi, księgowi oraz w zakresie doradztwa inwestycyjnego i wycen nieruchomości TPA Poland, a także doradcy naszych pozostałych linii biznesowych, w szczególności audytorzy i doradcy biznesowi działający pod marką Baker Tilly TPA. Usługi prawne zapewniają  adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii Baker Tilly Woroszylska Legal.

Kontakt