Studenci/absolwenci

Praktyki

Nasze praktyki zawodowe to wstęp do rozwoju Twojej kariery. W celu znalezienia najlepszych, współpracujemy z licznymi uczelniami na terenie kraju.

Praktyki to okres współpracy umożliwiający wzajemne poznanie się i sprawdzenie stopnia dopasowania kandydata do pracy, do naszej kultury organizacyjnej i potrzeb biznesowych. Cenimy sobie ambicję, dążenie do rozwoju i zaangażowanie naszych praktykantów.

Zapewniamy nie tylko szybkie wdrożenie w system organizacyjny nowoczesnej firmy doradczej, ale także od samego początku udział w odpowiedzialnych i twórczych projektach. Najlepszym oferujemy możliwość stałego zatrudnienia po zakończeniu praktyki.

Oferujemy praktyki w obszarze:

Kwalifikacje/Kogo szukamy?

Z naszej oferty mogą skorzystać osoby, które:

 • mają wykształcenie kierunkowe, w szczególności studenci lub absolwenci studiów ekonomicznych, finansowych lub prawniczych,
 • mają dobre przygotowanie teoretyczne w zakresie programu studiów,
 • posługują się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, dodatkowo mile widziany jest zaawansowany poziom znajomości języka niemieckiego,
 • mają zdolności analityczne,
 • są komunikatywne,
 • potrafią pracować w zespole.

Ale przede wszystkim poszukujemy ludzi z pasją, którzy lubią wyzwania i chcą rozpocząć swoją karierę w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie doradczej.

Najbardziej cenimy

 • Profesjonalizm

rozumiany jako odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej, kompetencji organizacyjnych i umiejętności interpersonalnych, które pozwalają nie tylko oferować najlepsze produkty naszym klientom czy tworzyć dla nich realną wartość dodaną, ale także zapewniać najlepszą komunikację i dobre relacje.

 • Orientację na klienta

oznacza to przede wszystkim gruntowną znajomość otoczenia biznesowego klienta, zrozumienie jego sytuacji rynkowej, konkurencyjnej, transakcyjnej czy inwestycyjnej. Współpraca z nami to przede wszystkim wsparcie klientów w zarządzaniu ryzykiem i wykorzystywaniu dostępnych możliwości optymalizacyjnych zwiększających rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstwa. Nie byłoby to możliwe bez umiejętnej identyfikacji potrzeb klienta oraz nawiązywania trwałej i wydajnej współpracy opartej na partnerstwie biznesowym.

 • Orientację na rezultat

rozumianą przez nas nie tylko jako efektywną realizację zadań i osiąganie wyznaczanych celów, ale także jako ciągłe dążenie do poszukiwania nowych, lepszych sposobów działania. Nie ustajemy w optymalizacji procesów, podwyższaniu jakości, podejmowaniu nowych ról i kwestionowaniu statusu quo.

 • Orientację na rozwój

czyli dążenie do nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku. To także korzystanie ze zdobytych doświadczeń w celu tworzenia coraz doskonalszych produktów, przyjmowanie i wykorzystywanie otrzymanej informacji zwrotnej. Nasza organizacja oferuje ambitną i wieloetapową ścieżkę awansu zawodowego z możliwością wyboru perspektywicznych i innowacyjnych specjalizacji produktowych i branżowych.

 • Zaangażowanie

rozumiane przez nas jako otwartość na nowe projekty i zadania, proaktywność w codziennej pracy oraz wsparcie w sytuacjach awaryjnych, wymagających działań niestandardowych i elastycznych. To także determinacja w pokonywaniu trudności i pozytywny stosunek do pracy, firmy oraz jej pracowników.

 • Współpracę

czyli umiejętność współdziałania z przedstawicielami różnych organizacji i kultur biznesowych, przy różnych projektach na rzecz osiągania wspólnego celu. Traktujemy siebie i innych z szacunkiem oraz poszanowaniem efektów pracy. Zależy nam na bardzo dobrej atmosferze w zespole i poczuciu wzajemnego zaufania. To dla nas warunek niezbędny dla skutecznego stawiania czoła złożonym wyzwaniom.

Sprawdź nasze oferty praktyk.