Procedury podatkowe

| Do przeczytania w 1 min

Objętość, skomplikowanie i różnorodność obowiązków podatkowych zwiększają ryzyko nieprawidłości, które mogą skutkować odpowiedzialnością podatkową, a nawet karnoskarbową czy karną. Procedury podatkowe jako instrument stanowiący zbiór norm i zachowań mogą pomóc w ograniczeniu ryzyka podatkowego. 

Mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w kompleksowym wsparciu obejmującym następujące procedury i związane z nimi czynności: 

 1. Procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT), a w tym obszarze:
  • Weryfikacja transakcji, 
  • Określenie obowiązków w celu prawidłowego rozliczenia podatku u źródła, 
  • Określenie czynności pozwalających na niepobranie podatku lub wnioskowanie o jego zwrot 
  • Przygotowanie pisemnej procedury 
 2. Procedura należytej staranności MDR i audyt MDR, w tym:
  • Analiza obszarów działalności, 
  • Określenie roli pełnionej przez podatnika oraz jego pracowników i ciążących na tych podmiotach obowiązków, 
  • Sporządzenie pisemnej procedury, 
  • Przeglądy umów i dokumentów wewnętrznych, 
  • Przygotowanie informacji o schematach podatkowych, 
  • Szkolenia. 
 3. Procedura należytej staranności VAT, a w jej ramach: 
  • Analiza wewnętrznych procedur, 
  • Przygotowanie procedury należytej staranności VAT, 
  • Szkolenia. 
 4. Strategia podatkowa, a w tym obszarze: 
  • Analiza wewnętrznych procedur, 
  • Przygotowanie / aktualizacja informacji o strategii podatkowej wymaganej przepisami prawa podatkowego, 
  •  Wsparcie w opracowaniu strategii podatkowej jako elementu raportowania ESG. 
 5. Należyta staranność w cenach transferowych
Kontakt