Informacje dla mediów

TPA w skrócie

TPA to założona ponad 35 lat temu w Austrii sieć, która obecnie zrzesza czołowych specjalistów w dziedzinie doradztwa podatkowego i audytu w 12 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce działalność rozpoczęliśmy w 2005 r. Nasza wiedza i doświadczenie w połączeniu z praktyczną i głęboką znajomością kluczowych sektorów gospodarki pozwalają nam tworzyć rzeczywistą wartość w inwestycjach, transakcjach oraz bieżących operacjach naszych Klientów. Stale rozwijamy nasze kompetencje i zakres działania – jest to możliwe dzięki naszym klientom – zaufaniu, jakim nas obdarzają oraz pasji i zaangażowaniu naszych pracowników.

TPA w Polsce
na rynku od 2005 roku
9 Partnerów
ponad 200 pracowników
3 biura: Warszawa, Poznań, Katowice
Grupa TPA
1500 ekspertów
12 państw
30 biur

W Polsce i za granicą

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego. Zatrudniamy ponad 1500 ekspertów działających w spółkach partnerskich w Polsce i 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

Nasi eksperci to ludzie z rozległą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, mający unikatowe doświadczenia projektowe i umiejętności znajdowania twórczych rozwiązań niepowtarzalnych problemów. Właśnie to wyróżnia doradców TPA.

Mamy również wiedzę i szczególne kompetencje pozwalające nam oferować wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane w szczególności do sektora nieruchomości i budownictwa oraz branży energetycznej.

Korzyści dla naszych klientów są oczywiste

Obejmują one zindywidualizowane wsparcie na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym, na które składa się zarówno suma wiedzy i doświadczeń naszych ekspertów, jak i kultura organizacyjna TPA.

Dzięki mocnemu zakorzenieniu w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w pełni rozumiemy prawne, finansowe, ekonomiczne oraz kulturowe i polityczne ramy prowadzenia biznesu w tej części świata.

Face to Face Business

Naszymi najważniejszymi narzędziami są nie tyle kalkulatory i arkusze kalkulacyjne, ile uważne oko, czułe ucho, dobra pamięć i uczciwa rozmowa. Po partnersku, z dużym zaangażowaniem i w bliskim kontakcie z klientem i jego biznesem – tak rozwiązujemy problemy i znajdujemy najlepsze rozwiązania. Tak również rozumiemy i wcielamy w życie każdego dnia nasze credo: Face to Face Business. Tak na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym.

TPA: Regionalne korzenie. Globalna sieć.

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Baker Tilly International – obejmuje ponad 126 niezależnych firm członkowskich zatrudniających łącznie ponad 34 000 osób w 746 biurach na terenie 145 krajów oraz znajduje się w „Top 10” firm zajmujących się doradztwem i audytem na świecie.

Historia TPA

Firma TPA (sam skrótowiec stanowi rozwinięcie nazwy Treuhand Partner Austria) została założona w 1979 r. w Langenlois w Dolnej Austrii. Spółka rozwijała się bardzo szybko. Z początkiem lat 90. rozpoczęła też ekspansję na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W 2005 r., w związku z wejściem do globalnej sieci Crowe Horwath International, nazwa spółki została zmieniona na „TPA Horwath”.

Jesień 2016 r. przyniosła kolejną ważną zmianę – od tego czasu we wszystkich krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, jako odrębny podmiot pod nazwą TPA kontynuujemy naszą działalność w charakterze niezależnego członka Baker Tilly Europe Alliance, funkcjonującego w ramach sieci Baker Tilly International, zrzeszającej 126 niezależnych firm członkowskich zatrudniających łącznie ponad 34 000 osób w 746 biurach na terenie 145 krajów.

Dzięki tej inicjatywie TPA znacząco poszerza swój potencjał rozwojowy w obszarze niemieckojęzycznym, jednocześnie utrzymując i wzmacniając korzyści wynikające z członkostwa w jednej z największych sieci firm doradczych na świecie.

***

TPA w Polsce ma wysoką i stabilną pozycję wśród firm doradzających przedsiębiorstwom działającym w sektorze nieruchomości i budownictwa na polskim rynku.

4,7 mld Euro

wynosi wartość transakcji na rynku nieruchomości, przy których doradzaliśmy w Polsce.

2,8 mld Euro

wynosi wartość aktywów klientów obsługiwanych przez nasz zespół outsourcingu księgowości i płac.

Doceniono nas, przyznając znaczące wyróżnienia i nagrody branżowe, w tym: