Informacje dla mediów

TPA w skrócie

TPA to założona w 1979 roku w Austrii firma doradcza, która obecnie zrzesza czołowych specjalistów w dziedzinie doradztwa podatkowego i audytu w 12 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W Polsce działalność rozpoczęliśmy w 2005 roku. Nasza wiedza i doświadczenie w połączeniu z praktyczną i głęboką znajomością kluczowych sektorów gospodarki pozwalają nam tworzyć rzeczywistą wartość w inwestycjach, transakcjach oraz bieżących operacjach naszych Klientów. Stale rozwijamy nasze kompetencje i zakres działania – jest to możliwe dzięki naszym klientom – zaufaniu, jakim nas obdarzają oraz pasji i zaangażowaniu naszych pracowników.

TPA w Polsce
na rynku od 2005 roku
ponad 300 ekspertów i 17 partnerów
Biura w trzech miastach: Warszawa, Poznań, Katowice
Grupa TPA
1800 ekspertów
30 biur w 12 państwach Europy Środkowo-Wschodniej

W Polsce i za granicą

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego. Zatrudniamy ponad 1800 ekspertów działających w spółkach partnerskich w Polsce i 11 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości, doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Ponadto, oferujemy także usługi doradztwa prawnego przez naszą kancelarię prawną Baker Tilly Legal Poland.

Nasi eksperci to ludzie z rozległą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, mający unikatowe doświadczenia projektowe i umiejętności znajdowania twórczych rozwiązań niepowtarzalnych problemów.

Dysponujemy bogatą wiedzą i doświadczeniem projektowym w zakresie kluczowych sektorów gospodarki, co pozwala nam oferować specjalistyczne usługi doradcze m.in. dla firm z sektora nieruchomości i budownictwa, energetyki, produkcji przemysłowej, motoryzacji, a także firm rodzinnych.

Korzyści dla naszych klientów są oczywiste

Obejmują one zindywidualizowane wsparcie na szczeblu lokalnym i ponadnarodowym, na które składa się zarówno suma wiedzy i doświadczeń naszych ekspertów, jak i kultura organizacyjna sieci TPA oraz Baker Tilly International, których jesteśmy członkiem.

Dzięki mocnemu zakorzenieniu w regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w pełni rozumiemy prawne, finansowe, ekonomiczne oraz kulturowe i polityczne ramy prowadzenia biznesu w tej części świata.

Face to Face Business

Naszymi najważniejszymi narzędziami są nie tyle kalkulatory i arkusze kalkulacyjne, ile uważne oko, czułe ucho, dobra pamięć i uczciwa rozmowa. Po partnersku, z dużym zaangażowaniem i w bliskim kontakcie z klientem i jego biznesem – tak rozwiązujemy problemy i znajdujemy najlepsze rozwiązania. Tak również rozumiemy i wcielamy w życie każdego dnia nasze credo: Face to Face Business. Tak na szczeblu regionalnym, jak i międzynarodowym.

TPA: Regionalne korzenie. Globalna sieć.

TPA Poland jest niezależnym członkiem Baker Tilly International, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Sieć Baker Tilly International obejmuje zatrudniające łącznie 41 234 osób w 703 biurach na terenie 145 krajów, co plasuje ją w „Top 10” światowych firm zajmujących się doradztwem biznesowym i audytem.

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce.

Historia TPA

Firma TPA (sam skrótowiec stanowi rozwinięcie nazwy Treuhand Partner Austria) została założona w 1979 r. w Langenlois w Dolnej Austrii. Spółka rozwijała się bardzo szybko. Z początkiem lat 90. rozpoczęła też ekspansję na rynkach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W 2005 r., w związku z wejściem do globalnej sieci Crowe Horwath International, nazwa spółki została zmieniona na „TPA Horwath”.

Jesień 2016 r. przyniosła kolejną ważną zmianę. Od tego czasu, we wszystkich krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, kontynuujemy naszą działalność jako odrębny podmiot pod nazwą TPA, funkcjonujący w ramach globalnej sieci Baker Tilly International, zrzeszającej łącznie 123 niezależne firmy i zatrudniającej ponad 41 000 osób w 703 biurach na terenie 145 krajów.

Dzięki tej inicjatywie TPA znacząco poszerza swój potencjał rozwojowy w obszarze niemieckojęzycznym, jednocześnie utrzymując i wzmacniając korzyści wynikające z członkostwa w jednej z największych sieci firm doradczych na świecie.

15 lutego 2018 roku, poprzez połączenie z kancelarią W/IRP, firma TPA Poland poszerzyła zakres swoich multidyscyplinarnych kompetencji o doradztwo prawne. Dynamicznie rozwijający się zespół, działający pod marką Baker Tilly Legal Poland, specjalizuje się w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców w obszarze nieruchomości, obsługi korporacyjnej, sporów, restrukturyzacji i prawa pracy. Do grona klientów Kancelarii należą czołowe firmy z branży deweloperskiej, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa bankowe i produkcyjne. Prawników Kancelarii, zatrudnionych w dwóch biurach: w Warszawie i Poznaniu, wyróżnia zarówno doświadczenie i wiedza ekspercka zdobyte w czołowych międzynarodowych kancelariach, jak i dogłębna znajomość rynków, na których działają klienci Kancelarii.

TPA Poland stale się rozwija, aby oferować swoim klientom kompleksowy zakres usług. I tak, na mocy zawartego porozumienia, 2 września 2019 roku ponad 60 ekspertów i specjalistów podatkowych, księgowych i audytorów pracujących dotychczas pod szyldem Moore Stephens Central Audit, dołączyło do warszawskich działów doradztwa podatkowego, audytu oraz outsourcingu księgowości i płac TPA Poland. W wyniku połączenia, z zespołem ponad 270 ekspertów i obrotami przekraczającymi 60 mln PLN za 2019 rok, firma TPA Poland znalazła się wśród największych i najdynamiczniej rozwijających się firm konsultingowych.

Od października 2019 r. TPA Poland poszerza wachlarz usług adresowanych do sektora nieruchomości o nową linię biznesową: Real Estate Services. W ramach nowej specjalizacji firma oferuje usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa strategicznego, wycen oraz wszelkiego rodzaju finansowania i refinansowania. To kolejny milowy krok ugruntowujący silną pozycję TPA Poland na rynku usług doradczych.

Jako odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz potwierdzenie stabilnej pozycji w segmencie audytu i doradztwa biznesowego, w 2020 roku przeszliśmy na dalszy etap integracji z siecią globalną Baker Tilly, tworząc markę Baker Tilly TPA.

Pod marką Baker Tilly TPA świadczymy usługi audytorskie oraz doradztwa biznesowego. W odniesieniu do tych usług szczególnie ważna jest bowiem marka globalna, stanowiąca potwierdzenie międzynarodowego zasięgu firmy oraz najwyższych i ujednoliconych standardów profesjonalnych. Nowa marka oznacza wymierne korzyści także dla naszych klientów, otwierając  przed nami nowe pola do współpracy i szerszego dostępu do zasobów światowej sieci Baker Tilly. Globalna marka zwiększy ponadto naszą zdolność konkurencyjną zarówno na rynku usług jak i na rynku pracy.

***

TPA w Polsce ma wysoką i stabilną pozycję wśród firm doradzających przedsiębiorstwom działającym w sektorze nieruchomości i budownictwa na polskim rynku.

7,7 mld Euro

wynosi wartość transakcji na rynku nieruchomości, przy których doradzaliśmy w Polsce.

5,1 mld Euro

wynosi wartość aktywów klientów obsługiwanych przez nasz zespół outsourcingu księgowości i płac.

Doceniono nas, przyznając znaczące wyróżnienia i nagrody branżowe: