Outsourcing rozliczeń podatkowych

| Do przeczytania w 1 min

Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu usług księgowych na ogół powierzają dostawcy usług księgowych także rozliczenia podatkowe firmy i jej pracowników. Z kolei przedsiębiorstwa niekorzystające z outsourcingu księgowego najczęściej same zatrudniają wykwalifikowany personel, który prowadzi księgi rachunkowe firmy oraz rozlicza należne podatki (insourcing).

W wyjątkowych przypadkach funkcje te bywają rozdzielane, np. gdy przedsiębiorstwo działa w Polsce jedynie jako podatnik VAT, jako zakład dla celów podatku dochodowego lub – w przypadku usług outsourcingu administracji płacowej – przywiązuje wagę do poufności i profesjonalizmu rozliczeń płac i związanych z nimi podatków czy ubezpieczeń. Takim szczególnym przypadkom poświęcona jest nasza oferta usług outsourcingu podatkowego (tax compliance), do których należy:

  • prowadzenie rozliczeń VAT dla podatników mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE i zarejestrowanych w Polsce jako czynni podatnicy VAT
  • pełnienie funkcji tzw. przedstawiciela podatkowego (fiscal representative) dla podatników mających siedzibę poza UE i zarejestrowanych w Polsce jako czynni podatnicy VAT, dla których zachodzi ustawowy wymóg działania poprzez przedstawiciela podatkowego
  • prowadzenie rozliczeń osoby zagranicznej prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą za pośrednictwem tzw. zakładu (w rozumieniu przepisów o CIT lub PIT)
  • administracja płac i kadr.
Kontakt