Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych

| Do przeczytania w 2 min

Świadczymy usługi przedstawiciela podatkowego dla kwalifikowanych spółek nieruchomościowych, wypełniając tym samym ich obowiązek nałożony przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązanymi do ustanowienia przedstawiciela podatkowego są:

  • spółki wypełniające definicję spółki nieruchomościowej, niemające siedziby lub zarządu w Polsce i nie podlegające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania
  • w praktyce obowiązek ten dotyczy głównie podmiotów spoza Unii Europejskiej i EOG lub wszelkich podmiotów transparentnych podatkowo (w tym tych z UE i EOG)

UWAGA! W przypadku niedopełnienia obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego spółka nieruchomościową podlega karze pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł.

W ramach współpracy zapewniamy:

  • wstępny przegląd obowiązków sprawozdawczych spółek nieruchomościowych
  • przeprowadzenie procesu rejestracji spółek nieruchomościowych na potrzeby podatku CIT w Polsce, jeśli zajdzie taka konieczność
  • przeprowadzanie rozliczeń dotyczących podatku CIT od zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej (wykonywanie obowiązków płatnika)
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz ewidencji dla potrzeb podatku CIT w zgodzie z polskimi przepisami prawa podatkowego
  • sporządzanie oraz składanie w imieniu naszych Klientów deklaracji CIT-ISN
  • pomoc w sporządzaniu, aktualizacji i składaniu do organów podatkowych informacji o strukturze udziałowej spółki nieruchomościowej w zgodzie z polskimi przepisami
  • asystowanie bądź reprezentowanie naszych Klientów w kontaktach z organami administracji podatkowej
  • doradztwo w zakresie bieżących problemów podatkowych, w szczególności w zakresie wykonywanych przez podmioty zagraniczne czynności podlegających opodatkowaniu lub raportowaniu w Polsce

 

Więcej informacji na temat usługi
Przedstawiciela Podatkowego spółek nieruchomościowych

Kontakt