Ścieżka kariery

Każdy z naszych działów ma własną specyfikę, mimo tego we wszystkich z nich można bez trudu podążać jasną ścieżką kariery stworzoną dla każdego pracownika.

Praktykant

Studenci ostatnich lat studiów (magisterskich) oraz absolwenci, którzy nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego, mogą rozpocząć praktyki w naszej firmie. Na tym etapie rozwoju zawodowego najważniejsza dla nas jest pasja, zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole. Od praktykantów oczekujemy także dobrego przygotowania teoretycznego w ramach programu studiów, a także znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Dodatkowo mile widziana jest zaawansowana znajomość języka niemieckiego. Praktykanci od samego początku biorą udział w odpowiedzialnych i twórczych projektach, a podczas realizacji zadań zawsze mogą liczyć na wsparcie starszych kolegów, którzy chętni dzielą się wiedzą i wprowadzają nowe osoby w arkana pracy w firmie konsultingowej.

Consultant, asystent, księgowy

Takie stanowiska najczęściej obejmują osoby, które awansowały po praktykach w naszej firmie, a także osoby, które mają już pierwsze doświadczenie zawodowe w innej firmie, na podobnych stanowiskach. Na tym etapie pracownicy biorą udział w licznych szkoleniach, gdzie poznają specyfikę pracy oraz zadania na danym stanowisku. Wszystkie projekty realizują przy wsparciu swojego mentora.

Senior Consultant, Senior, Supervisor

Na tych stanowiskach pracują osoby z kilkuletnim doświadczeniem w danym obszarze. Wyróżniają się one określonymi kompetencjami związanymi m.in. z zarządzaniem zespołem, współpracą w grupie, a także dużą wiedzą merytoryczną oraz samodzielnością w prowadzeniu projektów dla naszych Klientów. Pracownicy na tym szczeblu kariery koordynują pracę zespołu projektowego, biorą udział w licznych szkoleniach merytorycznych oraz szkoleniach miękkich.

Manager, Senior Manager

Stanowisko to zajmują osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz posiadające wiedzę ekspercką i bardzo rozwinięte umiejętności. Managerowie zarządzają większymi zespołami oraz kilkoma projektami jednocześnie. Dla managerów mamy przewidziany specjalny program rozwojowy realizowany we współpracy z jedną z najlepszych firm szkoleniowych na rynku. Manager ma stały kontakt z klientem i jest odpowiedzialny za realizowane projekty. Na tym poziomie doskonalone są też kompetencje sprzedażowe.

Dyrektor

To ostatni szczebel kariery, przed objęciem roli Partnera w firmie. Dyrektor często pełni funkcję szefa danego biura, co oznacza, że odpowiada za nie w każdym aspekcie jego funkcjonowania – sprzedażowym, administracyjnym, zarządczym itd. Osoby na tym stanowisku mają nie tylko duże doświadczenie praktyczne oraz wysoki poziom kompetencji merytorycznych, ale także posiadają szeroki portfel stałych klientów oraz pracują nad projektami, które charakteryzują się najwyższym poziomem skomplikowania.

Partner

Partnerzy odpowiadają za swoje działy i biura pod każdym względem. Są odpowiedzialni za ludzi, którymi zarządzają, za ich pozyskiwanie i rozwój. Odpowiadają za budżety sprzedażowe, administracyjne i personalne. Poza tym zajmują się pozyskiwaniem nowych klientów oraz utrzymywaniem dobrych relacji z kluczowymi klientami firmy. Jako eksperci w swoich obszarach reprezentują firmę na wszystkich konferencjach branżowych i spotkaniach ekspertów. Mają wieloletnie doświadczenie w branży oraz szeroką wiedzę merytoryczną. Zajmują się także opracowywaniem strategii firmy oraz utrzymywaniem relacji z innymi państwami członkowskimi naszej sieci.