Opłata za użytkowanie wieczyste

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Branża nieruchomości


Na mocy ustawy odroczono termin do wniesienia opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste z obowiązującego dotychczas 31 marca br. na 30 czerwca br.

Czytaj więcej  na naszym blogu: Opłata za użytkowanie wieczyste do końca czerwca