2020 Global R&D Guide

20. lipca 2020 | Do przeczytania w 2 min

Badania i rozwój odgrywają kluczową rolę w osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Coraz częściej krajowe gospodarki dostrzegają ważną rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa o wysokim poziomie innowacyjności, wprowadzają szereg zachęt podatkowych oraz programów dotacyjnych. Zachęty występują zazwyczaj w formie ulg podatkowych, odliczeń lub jako dotacje pieniężne.
W niektórych jurysdykcjach, ulga występuje w formie obniżonych stawek podatku dochodowego, w związku z intelektualną własnością opartą na technologiach.

2020 Global R&D Guide to ujednolicony przegląd kluczowych dla przedsiębiorców ulg i zachęt w zakresie badań i rozwoju w ramach różnych jurysdykcji, opracowany przez firmy członkowskie sieci Baker Tilly oraz TPA Poland. Prezentuje on szereg instrumentów planowania podatkowego, dostępnych w różnych krajach, które służą wspieraniu i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w badania i rozwój.

Działalność B+R w Polsce jest definiowana jako działalność twórcza obejmująca prace badawczo-rozwojowe, systematycznie podejmowane w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Prawo do stosowania zachęty podatkowej na rzecz badań i rozwoju jest niezależne od skutków prowadzonych prac B+R. Zachęta podatkowa w zakresie badań i rozwoju może być stosowana przez podmioty działające we wszystkich branżach, jednak w szczególności będzie stosowana przez firmy świadczące innowacyjne usługi (IT, w tym start-upy) lub opracowujące innowacyjne produkty (przemysł farmaceutyczny, technologiczny, motoryzacyjny, chemiczny i inne).

Ulgi i zachęt wymienione w niniejszym dokumencie mogą podlegać dodatkowym szczegółowym warunkom, które powinny zostać każdorazowo przeanalizowane przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi i księgowymi, którzy pomogą między innymi w dobraniu najlepszych rozwiązań B+R dla Państwa firmy, a także ocenie skutków ich zastosowania, takich jak podatki u źródła, dostępne dotacje na tworzenie miejsc pracy oraz obniżenie stawek podatku od osób prawnych w przypadku udzielania licencji na korzystanie z własności intelektualnej.

Raport można pobrać na stronie: 2020 Global R&D