6. edycja Energy Tomorrow 2017

| Do przeczytania w 3 min

Eksperci z krajów CEE dyskutowali w Wiedniu o przyszłości sektora energetycznego.

Już po raz szósty odbyła się konferencja organizowana przez TPA Group, w całości poświęcona tematyce energetycznej w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Prezentację otwierającą pt. Perspektywy na 2050 r. – czy możemy uratować nasz świat? wygłosił prof. Dr Franz-Josef Radermacher, pomysłodawca, współzałożyciel i zwolennik inicjatywy globalnego planu Marshalla oraz członek Klubu Rzymskiego.

Udział w wydarzeniu wzięło ponad 120 przedstawicieli szeroko pojętej branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii odnawialnej (wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy, etc.), w tym osoby odpowiedzialne za część finansową projektów energetycznych, jak również deweloperów. Gości powitał dr Michael Losch, szef austriackiego departamentu energii i górnictwa w Federalnym Ministerstwie Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że emisja CO2 po raz kolejny zwiększyła się w ujęciu rok do roku, a w ogólnym rozrachunku nasz kontynent pilnie potrzebuje inwestycji w energię odnawialną. Dr Losch dodał też, że Austria opracowuje własne cele w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, które mają być realizowane niezależnie od zobowiązań nakładanych przez UE.

Perspektywy na 2050 r. — czy możemy uratować nasz świat?

Profesor Franz Josef Radermacher, podczas przemówienia inauguracyjnego, wskazywał, że: Energia to fundament dobrobytu. Jedzenie i picie to troski ubogich. Energia natomiast to troska bogatych. Krytycznie odniósł się do obecnej doktryny „planowej gospodarki klimatycznej” stosowanej przez poszczególne kraje członkowskie UE oraz ustalane przez nie krajowe cele w dziedzinie klimatu. Profesor zaznaczył, że każdy z nich chce osiągać je indywidualnie, a uwaga nie jest skupiona na problemach globalnych. Jak prognozuje prof. Radermacher, przyrost liczby ludności na świecie jest za szybki. W 2050 r. w Afryce będą mieszkać trzy miliardy ludzi, czyli o 1,7 mld więcej niż w 2016 r. Pojawią się ogromne problemy z zasobami i dostawami wody, a także w dziedzinie rolnictwa i żywności, dlatego Mądrość nakazuje koncentrować nasze inwestycje w Afryce. Profesor dodał także, że w jego mniemaniu kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i klimatem „będą brane na poważnie tylko wówczas, gdy będzie można z nich pozyskać dodatkowe pieniądze”.

W części zatytułowanej TPA Business Match sześciu ekspertów ds. energii z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej przedstawiło bezpośrednią analizę potencjału inwestycyjnego reprezentowanych przez nich krajów. Polityka regulacyjna nowego polskiego rządu spowodowała silne przegrupowanie wsparcia generacji energii odnawialnej. W jej wyniku wstrzymany został dalszy rozwój energetyki wiatrowej, najważniejszego dotąd podsektora OZE. Stworzono natomiast pewne możliwości inwestycyjne dla biomasy, biogazu i fotowoltaiki. Jednak realne szanse na wykonanie przez Polskę celów na rok 2020 w zakresie produkcji zielonej energii są coraz niższe. – komentował dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Poland.

Dr Christian Kaltenegger z firmy CP i-Invest omówił możliwości i ograniczenia modeli biznesowych w dziedzinie efektywności energetycznej w Austrii i zaznaczył, że największym problemem są niewłaściwe zachęty. Dr Kaltenegger uważa, że dotacje i subsydiowane koszty energii przynoszą obecnie w dużym stopniu niepożądane skutki dla środowiska.