6. edycja Energy Tomorrow 2017 – Wiedeń

25

kwietnia 2024

Drukuj

EnErgy Tomorrow,energy trends, energy vienna, energy perspective, renewable energy

Trendy i perspektywy sektora energetycznego

  • Perspektywy na rok 2050: Czy możemy uratować nasz świat? 
  • Sytuacja energetyczna w krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
  • Wzrost cen energii i ich wpływ na przemysł
  • Znaczenie wydajności energetycznej

Konferencja poświęcona tematyce energetyki odbędzie się w tym roku po raz szósty. Wydarzenie kierowane jest do osób działających w szeroko pojętej branży energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii odnawialnej (wiatrowej, słonecznej, wodnej, biomasy, etc.). Zapraszamy także wszystkie osoby odpowiedzialne za część finansową projektów energetycznych, jak również deweloperów.

Głównym prelegentem w czasie tegorocznej konferencji będzie Prof. Dr Franz-Josef Radermacher – pomysłodawca, współzałożyciel i zwolennik inicjatywy globalnego planu Marshalla oraz członek Klubu Rzymskiego. W czasie swojego wystąpienia „Perspektywy na rok 2050: Czy możemy uratować nasz świat?” omówi m.in. ramy Umowy Klimatycznej ONZ oraz przedstawi swoją realną, a zarazem gospodarczą i długoterminową wizję przyszłości.   

W czasie sesji zatytułowanej TPA Business Match sześciu ekspertów ds. energii z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej przedstawi bezpośrednią analizę: W którym kraju warto zainwestować? Poszczególne rynki zostaną zaprezentowane z różnych perspektyw. O sytuacji rynku eneregtycznego w Polsce opowie dr Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający.

Więcej o naszych usługach TPA Poland dla projektów energetycznych w Polsce.

Data i miejsce

  • Poniedziałek, 3 kwietnia 2017, 8:30-14:00
  • ’Wolke 19′ at Ares Tower, Donau-City-Street 11, 1220 Wiedeń

Program i  rejestracja

Szczegółowy program dostępny jest na stronie konferencji: http://www.energy-tomorrow.eu/

1
Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022