Mergermarket CEE 2017 – Wiedeń

16

czerwca 2024

Drukuj

Mergermarket CEE

Forum fuzji i przejęć oraz finansowania przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej

W wydarzeniu, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w Wiedniu, Grupa TPA występuje w roli Partnera Strategicznego. 

Nowe możliwości i perspektywy finansowe

Wydarzenie zgromadzi emitentów, pomysłodawców, doradców i inwestorów i ma na celu zapoznanie ich z sytuacją w Europie Środkowej i Wschodniej w zakresie finansowania przedsiębiorstw na przestrzeni najbliższego roku.

W konferencji bierze udział 200 uczestników z różnych krajów, co stanowi niepowtarzalną okazję do rozbudowania sieci kontaktów w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Trendy w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej i Wschodniej

Impreza ta umożliwia menedżerom zajmującym się finansami przedsiębiorstw dokładne zapoznanie się z sytuacją w zakresie tego rodzaju transakcji finansowania. Dla specjalistów zajmujących się bankowością jest to sposobność nawiązania kontaktów ze sponsorami finansowymi i klientami korporacyjnymi. Z kolei doradcy mają szansę podzielić się swoją specjalistyczną wiedzą z osobami zajmującymi znaczące stanowiska.

Najważniejsze pozycje programu

  • Poznanie najnowszych trendów w zakresie fuzji i przejęć oraz czynników sprzyjających takim transakcjom w Europie Środkowej i Wschodniej w najbliższym roku

  • Uzyskanie wglądu w aktualną sytuację polityczną i makroekonomiczną w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Zrozumienie, w jaki sposób odbywać się będzie interwencja rządowa

  • Rozpoznanie aspiracji rozwojowych przedsiębiorstw z regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz szans rysujących się przed inwestorami zagranicznymi

W konferencji wezmą również udział przedstawiciele TPA Poland: Krzysztof Horodko, Partner zarządzający oraz Krzysztof Ciesielski, Dyrektor.

Szczegóły: http://events.mergermarket.com/cee-austria

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022