Fakturowanie w galeriach handlowych

| Do przeczytania w 1 min

Powrót do sekcji:
Branża nieruchomości


Tarcza antykryzysowa przewiduje, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (efektywnie od 14 marca 2020 r.), wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).

Najemcy, w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu, powinni złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty przestaje obowiązywać wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań.

Powyższe uregulowania, poza oczywistym i bezpośrednim wpływem na przychody i płynność właścicieli centrów handlowych, mają również wpływ na fakturowanie najmu i jego opodatkowanie. Przede wszystkim na:

  • możliwość korekty faktur najmu wystawionych za miesiąc marzec 2020 r. (i korekty CIT i VAT)
  • możliwość zaprzestania fakturowania za okres obowiązywania wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań
  • możliwość odroczenia płatności z tytułu CITu minimalnego
  • możliwość retrospektywnego rozliczenia straty podatkowej.

W przypadku pojawienia się wątpliwości co do sposobu ujmowania stosownych korekt, pozostajemy do Państwa dyspozycji.