Investing in 2019

17. maja 2019 | Do przeczytania w 1 min

Grupa doradcza TPA zebrała i podsumowała informacje, dzięki którym przedsiębiorcy mogą zapoznać się z najważniejszymi regulacjami podatkowymi w Polsce i jedenastu krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

W opracowaniu „Investing in” opisane są m.in. korzyści i ulgi podatkowe dla inwestorów, ważne fakty dotyczące funkcjonowania spółek na poszczególnych rynkach, a także zagadnienia związane z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

„Investing in”: 12 krajów. 12 systemów podatkowych

Każdego roku kilkunastu autorów – ekspertów podatkowych TPA – tworzy cykl 12 broszur „Investing in”. Każda z nich ma taką samą strukturę i tematykę, co ułatwia porównywanie różnych systemów podatkowych. Publikacje te dotyczą następujących państw: Austrii, Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Czech i Węgier.

Wszystkie broszury są dostępne w niemieckiej i angielskiej wersji językowej.

Zachęcamy do lektury.