Krajowe

MENTORING – od początku pracy w TPA otrzymasz wsparcie ze strony mentora, którym będzie kolega lub koleżanka
z Zespołu. Wiemy, jak ważny jest proces adaptacji, dlatego przy wykonywaniu codziennych zadań, zawsze będziesz mógł/mogła liczyć na wsparcie doświadczonych członków Zespołu, a także bieżące wskazówki ze strony przełożonych.

DOSTĘP DO WIEDZY – praca w międzynarodowej firmie to możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy. Pracując w TPA masz możliwość pracy ze specjalistami, ale także masz dostęp do szeregu baz wiedzy, najnowszego orzecznictwa, czy publikacji książkowych.

PROGRAMY ROZWOJOWE I SZKOLENIA – dla naszych Pracowników przygotowujemy szeroką ofertę programów rozwojowych. Są to zarówno szkolenia merytoryczne, kursy językowe prowadzone przez doświadczonych lektorów oraz szkolenia pozwalające rozwijać kompetencje miękkie. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych, jak
i w szkoleniach zewnętrznych, które są realizowane przy współpracy z najlepszymi firmami szkoleniowymi na rynku. Każdy z Pracowników TPA poza możliwościami, jakie dają wyzwania i zadania na stanowisku pracy oraz uczestniczenie w szkoleniach, może stworzyć swój indywidualny plan rozwoju. Podczas corocznej rozmowy oceniającej Pracownik ma możliwość współtworzenia ze swoim przełożonym własnego planu rozwojowego.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI – TPA dofinansowuje także zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przez Pracowników, takich jak: certyfikat Doradcy Podatkowego, uprawnienia Biegłego Rewidenta, a także studia podyplomowe, czy certyfikaty językowe.

 

TPA Horwath - Wiedza