PE tracker

| Do przeczytania w 2 min

Organizacja Współpracy i Rozwoju (OECD) w ramach planu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) wydała szereg zaleceń mających na celu skłonienie państw do stosowania środków zapobiegawczych w odniesieniu do transferu należności podatkowych do innych krajów. OECD stwierdziła: „jurysdykcje podatkowe muszą bliżej przyjrzeć się potencjalnemu rozszerzeniu zasad dotyczących zakładu w ramach Działania 7: „Zapobieganie sztucznemu unikaniu statusu zakładu”, aby zwiększyć dochody podatkowe w ich państwach.

Czym jest zakład?

Zasadniczo firmy prowadzące działalność gospodarczą są opodatkowane w kraju swojej siedziby. Niemniej prowadzenie działalności gospodarczej w innym państwie może prowadzić do powstania tak zwanego zakładu (ang. permanent establishment w skrócie PE) skutkującego koniecznością rozliczania dla celów podatkowych części dochodów w tym innym państwie.

PE Tracker – narzędzie do oceny ryzyka powstania zakładu PE

PE Tracker jest dodatkową funkcjonalnością Tax Mapp, mobilnej aplikacji podatkowej Baker Tilly International, która umożliwia dostęp do bieżących informacji podatkowych oraz przewodników podatkowych dla 150 krajów.

W związku z wątpliwościami jakie budzi ustanawianie i weryfikacja PE, opierając się na rozległym międzynarodowym doświadczeniu i szczegółowej analizie potrzeb klientów, Baker Tilly International stworzyło PE Tracker, narzędzie specjalnie zaprojektowane do zarządzania ryzykiem związanym ze stałym zakładem (PE).

PE Tracker umożliwia w sposób przejrzysty, krok po kroku, dokonać weryfikacji ryzyka powstania zakładu PE celem zapewnienia zgodności zasad prowadzonej działalności w innych państwach z obowiązującymi przepisami.


Zachęcamy do pobrania aktualnej wersji Tax Mapp z narzędziem PE Tracker w wersji dla Android i iOS.:

Baker Tilly Mapp | IOS

Baker Tilly Mapp | Android