Przegląd prasy podatkowej 1–5.08.2022 r.

| Do przeczytania w 5 min

KIS: najbogatsi nie odliczą straty

Gazeta Prawna, 2022-08-01, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z 15 lipca 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.348.2022.1.MST, orzekł iż przepisy ustawy o podatku dochodowym nie pozwalają na odliczenie strat z lat ubiegłych od podstawy wyliczenia daniny solidarnościowej. Podatnik, który złożył wniosek, wykazywał stratę z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w zeznaniach rocznych składanych za lata 2018–2020. W 2021 r. osiągnął jednak wysoki dochód, który w zeznaniu rocznym pomniejszył o połowę łącznej kwoty strat poniesionych w latach ubiegłych. Suma jego dochodów bez uwzględnienia strat z lat ubiegłych przekraczała 1 mln zł. Podatnik twierdził, że ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania daniną solidarnościową o straty z lat ubiegłych. Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Równie negatywne stanowisko zaprezentował też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 2 czerwca 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 237/22. Jednak na rozliczenie straty pozwolił m.in. gliwicki WSA w wyrokach z 29 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Go 398/20 i z 24 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 455/21).

WSA: organ zasadnie odmówił wydania opinii o stosowaniu preferencji

Gazeta Prawna, 2022-08-01, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 lipca 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 3012/21 struktura firm zagranicznych, ich powiązania kapitałowe i osobowe, wspólny adres, przedmiot działalności uzasadniały wątpliwości, czy podatnik jest rzeczywistym właścicielem należności odsetkowych wypłacanych przez polską spółkę. Sprawa dotyczyła polskiego płatnika, który otrzymał w 2020 r. pożyczkę od podmiotu powiązanego – spółki luksemburskiej. Polska spółka będzie wypłacać odsetki od tej pożyczki. W efekcie powstało pytanie, czy polski płatnik od wypłacanych za granicę odsetek musi pobrać podatek u źródła. Spółka uważała, że nie, bo odsetki wypłacane na rzecz podmiotu luksemburskiego są zwolnione z podatku. Generalnie jednak przepisy ustawy o CIT przewidują mechanizm zwrotu podatku u źródła. Spółka, której dotyczył wyrok, skorzystała z tej drugiej opcji. Do wniosku o wydanie opinii dołączyła dokumenty, m.in. wyjaśniła strukturę powiązań między nią a spółkami powiązanymi z Luksemburga, a także jedną z siedzibą na Kajmanach. Dołączyła też oświadczenie spółki luksemburskiej potwierdzające, że jest on rzeczywistym właścicielem odsetek. Naczelnik urzędu skarbowego odmówił wydania opinii. Naczelnik uznał, że spółka luksemburska, na rzecz której polska firma wypłaca odsetki od pożyczki, nie jest ich rzeczywistym beneficjentem. Spółka się z tym nie zgadzała. Stała na stanowisku, że organ bezzasadnie odmówił wydania opinii o zastosowaniu zwolnienia. WSA w Warszawie zgodził się jednak z organem.

Pionierzy inwestycji strefowych mogą zawalczyć o nadpłacony CIT

Gazeta Prawna, 2022-08-01, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 1986/20 orzekł, iż w latach 2016–2017 pionierzy działalności strefowej, którzy wystąpili o konwersję zezwolenia i nie wykorzystali jeszcze całej przysługującej im pomocy publicznej, nie musieli płacić podatku dochodowego.

Milion do odliczenia na promocję nowego produktu

Rzeczpospolita, 2022-08-02, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS wydatki na ekspansję mogą być rozliczone w kosztach uzyskania przychodów. Dodatkowo mogą też pomniejszyć dochód. O interpretację wystąpiła spółka, która chce wprowadzić na rynek nowy produkt. Zamierza go wypromować w internecie. Skorzysta z kilku systemów reklamowych. Na promocję poniesie wiele wydatków. Przy sprzedaży produktu za pośrednictwem portali internetowych będzie musiała też uiścić prowizję uzależnioną od obrotów. Podkreśla, że zapłata tej prowizji jest warunkiem promowania produktów przez te portale. Spółka zapytała, czy może skorzystać z ulgi na ekspansję. Zdaniem spółki w katalogu działań promocyjno-informacyjnych objętych nową ulgą są też kampanie reklamowe w internecie. Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem.

Można odliczyć podatek zapłacony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w miejscu osiągania dochodu

Gazeta Prawna, 2022-08-04, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 2 sierpnia 2022 r., sygn. akt II FSK 51/20, II FSK 1889/20 i II FSK 448/21 orzekł, iż polski udziałowiec zagranicznej spółki kontrolowanej może proporcjonalnie potrącić CIT zapłacony przez nią w kraju, w którym osiągnęła dochód, a nie tylko w kraju rezydencji takiej spółki. Warunkiem jest, aby obowiązywała umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub o wymianie informacji podatkowych pomiędzy Polską a takim państwem. Chodziło o udziałowców spółki kapitałowej z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, która była wspólnikiem amerykańskich spółek LLC założonych według prawa stanu Floryda. Spółki LLC zajmowały się wynajmem nieruchomości komercyjnych i zarządzaniem nimi oraz były właścicielami wielu hoteli i moteli. Zgodnie z amerykańskimi przepisami są one traktowane jak spółki osobowe. To oznaczało, że spółka z Brytyjskich Wysp Dziewiczych, która dla polskich udziałowców była zagraniczną spółką kontrolowaną, płaciła 35-procentowy amerykański CIT. Polscy udziałowcy musieli zaś płacić od dochodów 19-procentowy podatek. We wnioskach o interpretacje uważali, że mają prawo proporcjonalnie odliczyć od polskiego podatku kwotę równą CIT zapłaconemu przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Innego zdania były jednak sądy obu instancji.

Wypłata starego zysku SK bez CIT nawet po przekształceniu

Gazeta Prawna, 2022-08-04, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.298.2022.4.MKU Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż CIT nie trzeba płacić również wtedy, gdy zyski spółki komandytowej sprzed 2021 r. wypłaci przekształcona spółka z o.o. na podstawie uchwał sprzed przekształcenia. Z pytaniem wystąpiła spółka komandytowa, która stała się podatnikiem podatku dochodowego od 1 stycznia 2021 r. Ma ona niepodzielone zyski z okresu, gdy była transparentna podatkowo. Chce się przekształcić w spółkę z o.o. i pyta, czy po przekształceniu spółka z o.o. wypłacająca stare zyski na podstawie podjętych przed przekształceniem uchwał wspólników o podziale zysków nie będzie musiała zapłacić CIT. W jej opinii nie. Potwierdził to Dyrektor KIS.