Przegląd prasy podatkowej 28.03–1.04.2022 r.

| Do przeczytania w 3 min

Fiskus nie chce VAT od udziałów

Rzeczpospolita, 2022-03-28, Przemysław Wojtasik, Katarzyna Mazan

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 lutego 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.840. 2021.2.KW), Wynika z niej, że sprzedaż wszystkich udziałów w firmie należy traktować tak jak zbycie przedsiębiorstwa. Oznacza to, że transakcja nie podlega opodatkowaniu. O interpretację wystąpiła spółka z o.o., która ma po 100% udziałów w innych firmach i planuje je sprzedać. Za każdym razem sprzedaż ma się odbywać jednorazowo. Oznacza to, że zbycie wszystkich udziałów nastąpi w jednej transakcji przeprowadzonej z jednym nabywcą. Spółka zapytała, czy taka sprzedaż podlega VAT. W jej opinii nie. Fiskus zgodził się ze spółką.

Koszty wcześniej zbytej licencji są z ograniczeniami

Gazeta Prawna, 2022-03-31, Krzysztof Bałękowski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1747/19 orzekł, iż spółka osobowa musi stosować ograniczenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym, jeśli nabywa prawo do korzystania z praw i wartości uprzednio zbytych przez jej wspólnika. Chodziło o podatniczkę będącą wspólnikiem wielu spółek, w tym m.in. dwóch spółek komandytowych (wówczas transparentnych podatkowo). Jedna ze spółek była następcą prawnym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wcześniej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatniczka wytworzyła znaki towarowe. Zgłosiła je i zarejestrowała w Urzędzie Patentowym. Następnie wniosła je aportem jako część przedsiębiorstwa do spółki z o.o. Ta z kolei (już jako komandytowa) zawarła z drugą spółką komandytową umowę licencyjną na korzystanie ze znaków za wynagrodzeniem. Wnioskodawczyni zapytała, czy wydatki ponoszone w związku z tym przez jedną spółkę komandytową na rzecz drugiej mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że spółka nie może zaliczyć do kosztów tej części wydatków z tytułu zawartej umowy licencyjnej, która przekracza przychód osiągnięty przez podatniczkę w wyniku wcześniejszego wniesienia aportu do sp. z o.o. Tak samo orzekły sądy obu instancji.

Podatnik nie decyduje o kwocie podatku

Gazeta Prawna, 2022-03-31, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2022 r., sygn. akt III FSK 429/21 samodzielna zmiana przez podatnika przeznaczenia gruntów nie wpływa na ich opodatkowanie. Rozstrzygają o tym zapisy w ewidencji gruntów i budynków. Sprawa dotyczyła jednego ze współwłaścicieli działki rolnej, przez którą przebiegał tor kolejowy. Obecnie go już nie ma. W ewidencji gruntów i budynków część działki została sklasyfikowana jako droga. Ustalając wysokość podatku od nieruchomości, burmistrz uznał, że jest związany zapisami ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi starosta powiatowy. Jeden ze współwłaścicieli nie zgodził się z tą wykładnią i wniósł odwołanie. Sądy zgodnie orzekły, że dopóki nie zostaną zmienione dane w ewidencji gruntów i budynków, dopóty organy podatkowe mają obowiązek wyliczać podatek na ich podstawie.

Fotowoltaika w firmowych kosztach

Rzeczpospolita, 2022-04-01, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 marca 2022 r., sygn. nr 0111-KDIB1-1.4010.26. 2022.1.SH uznał, iż instalacja fotowoltaiczna jest środkiem trwałym, który trzeba amortyzować. Z wnioskiem o interpretację wystąpił spółka zajmująca się sprzedażą paliw. Spółka zamierza zainwestować w dachowe instalacje fotowoltaiczne. Zostaną przyłączone do wewnętrznych instalacji elektrycznych budynków handlowo-usługowych oraz wiat paliwowych na stacjach benzynowych. Żeby je właściwie zakwalifikować spółka złożyła wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Z odpowiedzi wynika, że instalacje fotowoltaiczne mieszczą się w grupie 6 rodzaj 669 „Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe” Klasyfikacji Środków Trwałych. Fiskus potwierdził, że takie instalacje należy rozliczyć poprzez odpisy amortyzacyjne.