Przegląd prasy podatkowej 31.05–4.06.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Obniżenie wkładu w spółce osobowej jest bez PIT

Gazeta Prawna, 2021-05-31, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.381.2018.9.KW i z 11 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.147.2021.1.EC, niezależnie od tego, czy z tytułu częściowego wycofania wkładu w spółce osobowej wspólnik dostaje pieniądze, czy majątek rzeczowy, nie skutkuje to dla niego powstaniem przychodu do opodatkowania. W interpretacji z 12 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił konsekwencje otrzymania pieniędzy z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej. Natomiast w interpretacji z 11 maja 2021 r., odniósł się do otrzymania z tego samego tytułu nieruchomości. W obu przypadkach chodziło o spółkę komandytową, wtedy jeszcze nie będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.


Przychód może być jeszcze przed wykonaniem usługi

Gazeta Prawna, 2021-05-31, Katarzyna Jędrzejewska

W interpretacji z 20 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.133.2021.1.BD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż faktury wystawione w 2020 r. generują przychód podatkowy tamtego roku, nawet gdy dotyczą niezrealizowanych świadczeń, które mają być wykonane dopiero w 2021 r. Dyrektor KIS  potwierdził, że wyznacznikiem powstania przychodu dla celów podatkowych może być samo wystawienie faktury poprzedzające wykonanie usługi. Ani wspomniana zasada, ani wyjątki od niej nie dotyczą zaliczek ani zadatków. Te bowiem nie są w ogóle przychodem podatkowym. Jeżeli jednak otrzymana zapłata ma charakter definitywny i ostateczny, tj. z góry następuje zapłata za zakupiony towar lub wykonanie usługi, to zapłata ta nie może być potraktowana jako nieuznana za przychody podatkowe wpłata na poczet dostawy towarów czy usług, które będą wykonane w okresie późniejszym.

 

Nadal trwa spór o wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy

Gazeta Prawna, 2021-05-31, Agnieszka Pokojska

W interpretacji z 26 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż w ramach ulgi na badania i rozwój nie można odliczyć wynagrodzenia chorobowego ani za czas nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu lub opieki nad dziećmi. Dyrektor KIS wyjaśnił, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności B+R odnosi się do czasu faktycznie poświęconego na ten cel. Nie są więc kosztami kwalifikowanymi kwoty wynagrodzeń za czas urlopu, niezdolności do pracy, za dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz za inne wolne od pracy. Naczelny Sąd Administracyjny ma jednak odmienna zdanie, czego przykładem są wyroki z 3 marca 2021 r., sygn. akt II FSK 65/21 i z 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19.

 

Spółka komandytowa skorzysta ze zwolnienia za dwa lata

Gazeta Prawna, 2021-06-01, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.64.2021.2.MMU wyraził pogląd, iż spółka komandytowa może skorzystać ze zwolnienia dla dywidend dopiero po dwóch latach od uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Od 1 stycznia 2021 r. przychody uzyskiwane ze spółki komandytowej nie są już zaliczane do przychodów z innych źródeł, tylko do zysków kapitałowych, w związku z czym spółki komandytowe chcą stosować zwolnienie z podatku dla wypłat na rzecz komandytariuszy. Spółka komandytowa, która wystąpiła o interpretację, posiada ponad 10 proc. udziałów w innej spółce komandytowej. Obie stały się podatnikami podatku dochodowego od 1 maja 2021 r. Dyrektor KIS potwierdził, iż można skorzystać ze zwolnienia dla dywidend. Dyrektor KIS to potwierdził, ale zaznaczył, że skoro znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać spółkę komandytową od 1 maja 2021 r., to posiadanie wymaganego udziału przez komandytariusza w celu zastosowania zwolnienia, może mieć miejsce również dopiero od 1 maja 2021 r. 

 

Urzędnik musi stać na straży praworządności

Rzeczpospolita, 2021-06-02, Aleksandra Tarka

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, sygn. akt: I SA/Łd 81/21 zgodnie z którym przy wyliczaniu wydatków podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów przy usługach niematerialnych nie uwzględnia się tych ze źródeł przychodów, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub jest wolny od opodatkowania. W sprawie chodziło o spółkę, która nabywa od podmiotów powiązanych określone usługi niematerialne i ponosi opłaty z nimi związane. Wartość kosztów przy usługach niematerialnych może przekraczać w roku podatkowym kwotę 3 mln PLN. Spółka zaznaczyła, iż w związku z ulgą inwestycyjną ma prawo do zwolnienia. Wydatki na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych mogą dotyczyć zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej objętej zakresem decyzji o wsparciu. Spółka chciała się upewnić, jak w takiej sytuacji powinna stosować ograniczenie w rozliczaniu kosztów. Fiskus uznał, że z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, iż koszty nie podlegają ograniczeniom w przypadku firm uzyskujących dochody z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Dopiero uzyskany przez nie dochód może podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Aby go zaś wyliczyć konieczne jest ustalenie kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i wygrała przed sądem.

 

Dodatkowe procedury nie mogą naruszać dyrektywy

Rzeczpospolita, 2021-06-04, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wydał wyrok, sygn. akt I SA/Op 463/19, zgodnie z którym państwa członkowskie mają prawo do ustanowienia sankcji za nieprzestrzeganie warunków formalnych wykonywania prawa do odliczenia VAT, ale powinno to nastąpić z poszanowaniem zasady proporcjonalności. We wniosku o interpretację firma wyjaśniła, że w związku z błędnym wystawieniem faktury przez kontrahenta z zagranicy błędnie rozpoznała transakcję dostawy maszyny jako WNT zamiast jako dostawa z montażem na terytorium RP. Przyjęto, że uiszczona zaliczka na poczet dostawy maszyny nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Błąd został skorygowany, ale pojawiała się wątpliwość, czy podatek naliczony nie powinien zostać skorygowany w tym samym miesiącu, w którym został prawidłowo ujęty podatek należny. Nawet jeśli nastąpiło to po upływie trzech miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Spółka uważała, że może na skutek złożonej korekty właściwej deklaracji VAT odliczyć podatek naliczony m.in. z tytułu transakcji importu usług i WNT w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wykazany został podatek należny. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Sąd zwrócił bowiem uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 marca 2021 r., sygn. akt C-895/19.