Przegląd prasy podatkowej 31.10–4.11.2022 r.

| Do przeczytania w 4 min

Nowa ulga na robotyzację również dla wydatków sprzed 2022 r.

Rzeczpospolita, 2022-10-30, Arkadiusz Myszkowski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.318.2022.2.DP, potwierdził, że podatnik inwestujący w nowe roboty przemysłowe będzie uprawniony do skorzystania z ulgi także w odniesieniu do wydatków dokonanych do 31 grudnia 2021 r., jeżeli zostały one po tej dacie rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów. Wnioskodawca dokonał inwestycji w zautomatyzowane stanowisko do paletyzacji. Ustalona cena była płatna w trzech ratach. Zaliczka była zapłacona w 2021 r., natomiast reszta w 2022 r. Podatkowo wydatki zostały rozliczone w 2022 r. Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie możliwości rozliczenia kwoty zaliczki w ramach ulgi na robotyzację, w związku z tym, że zapłata nastąpiła przed 2022 r. W opinii wnioskodawcy wszystkie koszty spełniają definicję wydatków na robotyzację. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem.

Firma dająca darowiznę nie skorzysta z ulgi na sponsoring

Rzeczpospolita, 2022-10-30, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.2019.2022.2.PB, uznał, że spółka sponsorująca klub sportowy może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu pod warunkiem, że klub ją reklamuje. Z wnioskiem wystąpiła spółka, która sponsoruje klub sportowy, przekazuje zarówno pieniądze, jak i świadczenia rzeczowe. Spółka zapytała, czy może skorzystać z ulgi. Dyrektor KIS nie zgodził się z jej stanowiskiem.

Przepis niezgodny z dyrektywą, ale na korzyść podatników

Rzeczpospolita, 2022-11-01, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2022 r., sygn. akt II FSK 235/20, za koszty finansowania dłużnego nie może zostać uznana zapłata za zakupione przez podatnika towary dokonana wekslem własnym. Spółka wyjaśniała, że od pewnego czasu umawia się z kontrahentami na odroczoną zapłatę. Z uwagi na skalę transakcji gotówką płaciła tylko za część zakupów w terminie. Resztę reguluje przez wręczenie weksla własnego. Spółka zapytała, czy zapłata takim wekslem może być uznana za finansowanie dłużne. W jej opinii nie. Fiskus nie zgodził się z takim stanowiskiem. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Nie każda integracja jest podatkowym kosztem

Gazeta Prawna, 2022-11-02, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 października 2022 r. 0111-KDIB2-1.4010.418.2022.2.AP uznał, że firma, która organizuje spotkania integracyjne z udziałem kontrahentów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą nie odliczy tych wydatków od przychodu. Interpretację otrzymała spółka akcyjna, która angażuje nie tylko pracowników, lecz także zleceniobiorców, a z agentami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą zawiera umowy o współpracę. Spółka planowała zorganizować spotkanie szkoleniowo-integracyjne, w którym uczestniczyłyby wszystkie te osoby. Tłumaczyła, że celem szkoleń będzie zwiększenie kompetencji merytorycznych tych osób, a część integracyjna doprowadzi do spojenia zespołu. Planowała więc całość tych wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką tylko częściowo, gdyż potwierdził, że kosztem mogą być wydatki na organizację spotkania w tej części, w której dotyczą one pracowników i członków ich rodzin. Spółka odliczy też wydatki szkolenia merytoryczne dla zleceniobiorców i współpracujących z nią przedsiębiorców. Nie odejmie natomiast wydatków na integrację tych osób. Podobnie uznał w innej, lecz analogicznej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 19 października 2022 r., sygn. akt II FSK 572/22).

Polski fiskus zarobi na kabotażu

Rzeczpospolita, 2022-11-04, Aleksandra Tarka

Jak wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FSK 474/20, wywóz ładunków przyjętych przez zagraniczną firmę żeglugową do przewozu tylko w polskich portach jest opodatkowany w Polsce. We wniosku o interpretację spółka podała, że sprzedaje swoje produkty odbiorcom w kraju i za granicą. W działalności wykorzystuje transport lądowy, ale realizuje także dostawy drogą morską. Dotychczas były one świadczone tylko odbiorcom mającym siedzibę poza Polską, niemniej jednak podatniczka rozważa też użycie transportu morskiego do przemieszczania swoich towarów między polskimi portami, gdzie mają być składowane przez sprzedażą. Z wniosku wynikało, że usługi transportu drogą morską będą świadczone przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugowe, które nie jest polskim rezydentem. Polska podatniczka była jednak przekonana, że zapłata należności za transport towarów pomiędzy dwoma portami morskimi w Polsce realizowany przez zagraniczne przedsiębiorstwo nie będzie opodatkowana podatkiem źródłowym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała.