Real Estate investments in CEE/SEE 2018

3. grudnia 2018 | Do przeczytania w 1 min

W ostatnich latach obserwujemy niezmiennie rosnące zainteresowanie inwestycjami nieruchomościowymi nie tylko ze strony inwestorów prywatnych, ale także inwestorów instytucjonalnych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, czy funduszy emerytalnych. Firma TPA Group wraz z ekspertami CBRE opracowała raport „Real Estate investments in CEE/SEE 2018” przedstawiający potencjał inwestycyjny krajów CEE/SEE, w tym Polski.

W dobie licznych zmian w przepisach podatkowych czy regulacjach prawnych, dokonana analiza może być przydatna na etapie podejmowania decyzji co do strategicznych kierunków nowych projektów nieruchomościowych.

Zapraszamy do lektury.

Pobierz publikację >>