Organizacja systemu rachunkowości

Prawidłowa struktura procesów oraz organizacja systemu rachunkowości stanowią podstawę dla prawidłowo funkcjonującego przedsiębiorstwa. Uporządkowanie informacji gromadzonych w systemie zarządczym pozwala na znaczne zwiększenie szybkości pozyskiwania informacji zarządczej. Ta natomiast jest podstawą do oceny ryzyk związanych z ciągle zmieniającymi się warunkami rynkowymi.

Połączenie tych potrzeb z koniecznością prezentacji wyników działalności w zgodzie z odpowiednimi przepisami (Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości) często stanowi wyzwanie dla naszych Klientów.

Doświadczenie naszych konsultantów zdobyte w trakcie realizacji szeregu zleceń z zakresu organizacji systemów rachunkowości pozwala na skuteczną pomoc w opracowywaniu oraz wdrożeniu rozwiązań księgowych u naszych obecnych oraz nowych Partnerów.

TPA w ramach swoich usług oferuje:

  • Opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości oraz konsultacje w zakresie stosowanych zasad wyceny,
  • Przygotowanie dokumentów organizacyjnych rachunkowości takich jak: instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje emisji, obiegu i kontroli dokumentów, itp.,
  • Ocenę systemów rachunkowości informatycznej, wsparcie w zakresie informatyzacji rachunkowości,
  • Dostosowanie systemów księgowych do sprawozdawczości podmiotów,
  • Sporządzanie analiz i opinii księgowych,
  • Wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportowania,
  • Doradztwo o charakterze doraźnym w zakresie nietypowych operacji gospodarczych,
  • Specjalistyczne szkolenia.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu opracowania zasad i organizacji systemu rachunkowości. Nasze działania przyczyniają się do poprawy jakości systemu rachunkowości a wypracowane standardy umożliwią kontynuowanie polityki zarządzania systemem rachunkowości w przyszłości. W trakcie naszej pracy współpracujemy ściśle z innymi działami funkcjonującymi w ramach TPA, w szczególności z działem podatkowym.