Analizy podatkowe

| Do przeczytania w 2 min

Powrót do menu:
IT & Middle Market


Diagnostyka kondycji podatkowej firm zarówno dla potrzeb interesariuszy wewnętrznych jak i zewnętrznych.
 

Szybka diagnostyka pozycji podatkowej spółek oraz obowiązujących procedur podatkowych na podstawie ankiety, analizy obrotówki, sprawozdania finansowego oraz kalkulacji wyniku podatkowego.

Zapewnia sprawdzenie zgodności z obowiązującymi normami podatkowymi oraz daje informację członkom zarządu o ewentualnych nieprawidłowościach lub ryzykach, a także daje wgląd w możliwości uzyskania korzyści i zastosowania ulg i zwolnień.

Kompleksowa analiza pozycji podatkowej spółki za dany okres, mogąca również przybrać formę tzw. vendor due diligence. Przydatna w procesie przygotowania spółki do wejścia inwestora (strategicznego).

Poza weryfikacją danych finansowych i deklaracji podatkowych, w ramach Xtended check analizujemy również dostępność i poprawność procedury i instrukcje procesów podatkowych w firmie.

Efektem analizy jest raport umożliwiający prezentację podatkowej pozycji firmy, a także zawierający wskazania co do jej polepszenia, ewentualnego obniżenia poziomu ryzyka podatkowego.

Polscy płatnicy wypłacający określone należności do podmiotów zagranicznych odpowiadają za prawidłowe pobranie i wpłacenie do organów podatkowych podatku u źródła. Z kolei zastosowanie stawek obniżonych lub zwolnień z odpowiednich umów międzynarodowych czy unijnych dyrektyw wymaga od nich posiadania stosownej procedury, zbierania dokumentów, oświadczeń i analizy pozycji podatkowej kontrahentów.

W ramach naszej usługi proponujemy pomoc w zakresie:

  • Analizy pozycji spółki w charakterze płatnika i prawidłowości wypełnienia związanych z tym obowiązków
  • Tworzenia procedur dotyczących powtarzalnych wypłat należności do podmiotów zagranicznych z check listami oraz listami wymaganych dokumentów
  • Składania wniosków o zastosowanie zwolnień poboru podatku u źródła
  • Analizy możliwości redukcji podatku u żródła dla poszczególnych rodzajów wypłat

Kontakt