Ulgi podatkowe

| Do przeczytania w 4 min

Powrót do menu:
IT & Middle Market


Analiza możliwości skorzystania z ulg oraz wsparcie wdrożeniowe.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspercką naszych doradców podatkowych, zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania IP BOX, który stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez określone prawa własności intelektualnej – wg. stawki 5% (PIT/CIT).

W ramach współpracy oferujemy:

 • Analizę prowadzonej działalności pod kątem wdrożenia IP BOX
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Weryfikację posiadanej przez Państwa dokumentacji wewnętrznej pod kątem zabezpieczenia prawa do skorzystania z ulgi IP BOX
 • Przygotowanie procedury ewidencjonowania dla celów IP BOX
 • Przygotowanie kalkulacji dochodu na potrzeby IP BOX
 • Sezonowe audyty podatkowe w zakresie IP BOX
 • Wsparcie na całym etapie rozliczania ulgi IP BOX
 • Reprezentowanie w ewentualnych czynnościach sprawdzających dotyczących skorzystania z IP BOX

Czytaj więcej na temat ulgi IP BOX

 

W oparciu o doświadczenie i wiedzę naszych doradców podatkowych, zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie wdrażania ulgi B+R, która stanowi formę dodatkowej poprawy przepływów finansowych firmy poprzez możliwość dokonania dodatkowych odliczeń od dochodu.

W ramach współpracy oferujemy:

 • Analizę prowadzonej działalności pod kątem wdrożenia ulgi B+R
 • Analizę wydatków pod kątem ich kwalifikowalności do ulgi
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Przygotowanie procedury ewidencjonowania dla celów B+R
 • Przygotowanie kalkulacji wydatków kwalifikowanych na potrzeby rozliczenia ulgi B+R
 • Sezonowe audyty podatkowe w zakresie poprawności rozliczania ulgi B+R
 • Bieżące wsparcie na całym etapie rozliczania ulgi B+R
 • Reprezentowanie w ewentualnych czynnościach sprawdzających dotyczących skorzystania z ulgi B+R
 • Weryfikację możliwości oraz zasadności uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego uprawniającego do dokonania większych odliczeń.

Czytaj więcej na temat ulgi B+R

 

Z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, przysługują 50–procentowe koszty uzyskania przychodów. Z podwyższonych kosztów autorskich mogą skorzystać przykładowo programiści lub twórcy gier i aplikacji komputerowych.

Czytaj więcej na temat ulgi dla IT

 

To całkowicie nowe rozwiązanie wprowadzone od 2020 r. mające stanowić zachętę dla małych i średnich przedsiębiorstw do reinwestowania zysków. Preferencje podatkowe polegają na odroczeniu konieczności zapłaty podatku do czasu podziału zysku, obniżeniu efektywnej stawki podatkowej od wypracowanych i dystrybuowanych zysków oraz braku konieczności prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla celów podatkowych.Estoński CIT dedykowany jest dla spółek kapitałowych, których właścicielami są osoby fizyczne, a ich przychody nie przekraczają 100 mln zł. Rozwiązanie to może być korzystne m.in. dla wielu polskich firm rodzinnych i może stanowić alternatywę dla działalności prowadzonych dotychczas w formie spółek osobowych.

Nasi doradcy pomogą Państwu w:

 • ustaleniu możliwości zastosowania estońskiego CIT (w szczególności poprzez weryfikację planów inwestycyjnych oraz warunków przejścia na estoński CIT)
 • ustaleniu opłacalności estońskiego CIT w porównaniu do innych ulg i zachęt podatkowych (np. stosowania IP-Box, ulgi badawczo-rozwojowej, zwolnień podatkowych dla podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych i polskiej strefie inwestycji
 • ustaleniu minimalnego poziomu wydatków inwestycyjnych oraz identyfikacji wydatków pod względem spełniania warunków dla zastosowania estońskiego CIT
 • ustaleniu opłacalności przejścia na model estońskiego CIT, w zależności od najbliższych planów rozwojowych i w oparciu o prognozy
 • ustaleniu wysokości podatku związane z przejściem na estoński CIT, w tym również na etapach dostosowania formy prawnej do wymogów preferencji (np. poprzez przekształcenie w spółkę kapitałową)
 • zabezpieczeniu sytuacji podatkowej poprzez przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie przepisów dotyczących ulgi na robotyzację w połowie 2021 r. Jej celem ma być wzrost automatyzacji prowadzący do poprawy wydajności produkcji, obniżenia jej kosztów a w efekcie do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Preferencja ma polegać na możliwości dodatkowego odliczania od dochodu 50% kosztów poniesionych na inwestycje w robotyzację (w tym na wydatki związane z leasingiem i szkoleniami dla pracowników).

Ulga nie będzie dedykowana wybranym podatnikom (np. z uwagi na branżę, czy wielkość przedsiębiorstwa) – z preferencji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca spełniający warunki.

Kontakt