Ulga B+R

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mają prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, które już zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu przy kalkulacji dochodu. Preferencja pozwala zatem na podwójne odliczenie części wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe, określonych jako koszty kwalifikowane.

Dla kogo?

ulgi na działalność badawczo-rozwojową tzw. ulgi B+R mogą skorzystać:

  • podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36
  • podatnicy opłacający podatek według 19% stawki podatkowej, rozliczający się na deklaracji PIT-36L.

Przede wszystkim, aby możliwe było skorzystanie z ulgi, niezbędne jest, aby podatnik (w ciągu roku) ponosił koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane).

Zapraszamy do pobrania ulotek dotyczących ulgi B+R:


Wersja PL Wersja EN Wersja DE

 


Publikacje

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE