Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem

Ogromna większość zasobów mieszkaniowych w Polsce jest wciąż w posiadaniu prywatnych właścicieli. Instytucjonalny sektor nieruchomości na wynajem jest wciąż wschodzący i koncentruje się w dużych miastach, jednak z roku na rok istotnie się powiększa.

Służą temu również zmiany społeczne. Z tych też względów jesteśmy w bardzo ciekawym momentum rynku. Rosnące zainteresowanie projektami mieszkaniowymi przeznaczonymi do wynajęcia na rynku wynajmu instytucjonalnego w Polsce jest coraz bardziej widoczne. Polska oferuje skalowalny biznes – policentryczna struktura miejska oferuje możliwości inwestycyjne w więcej niż jednym mieście centralnym. Inwestorzy mogą liczyć na wyższą rentowność początkową niż w Europie Zachodniej i Południowej czy krajach nordyckich. Polski rynek cechuje wysoki potencjał wzrostu stawek czynszów i zwiększenia wartości kapitału.

Nasze doświadczenia w pracy dla inwestorów zagranicznych współtworzących w Polsce rynek instytucjonalnego najmu projektów mieszkaniowych wskazują na silną potrzebę informacyjną ze strony uczestników tego rynku.

  • W jaki sposób strukturyzować korporacyjnie projekt?
  • Jak ustrukturyzować forward funding?
  • Co z aspektami podatkowymi, w szczególności z VAT?
  • Czy zmienność otoczenia prawno-podatkowego w Polsce sprzyja czy hamuje rynek inwestycyjny?

Służymy Państwu naszym doświadczeniem i wiedzą w odpowiedzi na te pytania oraz wsparciu w projektach Built-to-Rent – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Publikacje

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem