Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem

Ogromna większość zasobów mieszkaniowych w Polsce jest wciąż w posiadaniu prywatnych właścicieli. Instytucjonalny sektor nieruchomości na wynajem jest wciąż wschodzący i koncentruje się w dużych miastach, jednak z roku na rok istotnie się powiększa.

Służą temu również zmiany społeczne. Z tych też względów jesteśmy w bardzo ciekawym momentum rynku. Rosnące zainteresowanie projektami mieszkaniowymi przeznaczonymi do wynajęcia na rynku wynajmu instytucjonalnego w Polsce jest coraz bardziej widoczne. Polska oferuje skalowalny biznes – policentryczna struktura miejska oferuje możliwości inwestycyjne w więcej niż jednym mieście centralnym. Inwestorzy mogą liczyć na wyższą rentowność początkową niż w Europie Zachodniej i Południowej czy krajach nordyckich. Polski rynek cechuje wysoki potencjał wzrostu stawek czynszów i zwiększenia wartości kapitału.

Nasze doświadczenia w pracy dla inwestorów zagranicznych współtworzących w Polsce rynek instytucjonalnego najmu projektów mieszkaniowych wskazują na silną potrzebę informacyjną ze strony uczestników tego rynku.

  • W jaki sposób strukturyzować korporacyjnie projekt?
  • Jak ustrukturyzować forward funding?
  • Co z aspektami podatkowymi, w szczególności z VAT?
  • Czy zmienność otoczenia prawno-podatkowego w Polsce sprzyja czy hamuje rynek inwestycyjny?

Służymy Państwu naszym doświadczeniem i wiedzą w odpowiedzi na te pytania oraz wsparciu w projektach Built-to-Rent – zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022