Investing in Slovenia 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 na Słowenii? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Słowenii.

Zmiany w prawie podatkowym na Słowenii

Początek 2020 roku przyniósł szereg zmian w prawie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Przyjęte z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany prawne wprowadzane były w czasie pandemii, dlatego ich wpływ na prawo podatkowe dotyczył jedynie kilku peryferyjnych obszarów. Przepisy bezpośrednio związane z pandemią Covid-19 wraz z ułatwieniami płatniczymi, które pierwotnie miały wygasnąć 31 grudnia 2020 r., zostały przedłużone do 31 marca 2021 r. na podstawie przewidzianych w ustawie upoważnień do ogłaszania rozporządzeń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalonymi w związku z epidemią, wnioski o odroczenie płatności i rozłożenie jej na raty mogą być obecnie składane na okres do 24 miesięcy. Wnioski o ułatwienia płatnicze mogą dotyczyć podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczek na podatek i zobowiązań z tytułu podatku u źródła. Przed upływem 24 miesięcy nie będą naliczane odsetki z tytułu odroczonej płatności i płatności ratalnej.

Częściowo skrócone godziny pracy zostały wprowadzone na Słowenii wraz z ustawodawstwem przyjętym w związku z pandemią. Częściowe skrócenie czasu pracy oznacza, że czas pracy pracowników mógłby zostać skrócony do 5-20 godzin tygodniowo. W najnowszej nowelizacji środków związanych z przeciwdziałaniem skutkom Covid-19, ten szczególny przepis został przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r.

Ustawa przewiduje, że prawo do niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego wygasa z dniem 30 czerwca następnego roku. W przypadku, gdy urlop roczny przysługujący za 2020 r. nie będzie mógł być wykorzystany z powodu kryzysu Covid-19, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu skutkom pandemii prawo do urlopu nie wygaśnie przed 31 grudnia 2021 r.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Slovenia 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022