Łotwa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy implementujące do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Rady Unii Europejskiej 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. tzw. „Dyrektywę DAC6”.

Dyrektywa DAC6 zmienia Dyrektywę Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Główne założenia nowej dyrektywy skupione są na zautomatyzowaniu wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych.

Założeniem Dyrektywy DAC6 jest wprowadzenie pewnego minimum w zakresie wymiany informacji w odniesieniu do raportowanych uzgodnień transgranicznych oraz pozostanie sporego zakresu dowolności dla Państw Członkowskich co do tego, które z pozostałych postanowień Dyrektywy, i w jakim kształcie, zaimplementują do krajowego porządku prawnego.

W związku z pewną dowolnością wdrożenia Dyrektywy DAC6 (która określa jedynie minimalny zakres wdrożenia) Państwa Członkowskie przyjęły różne podejścia w zakresie szczegółowości jej implementacji. Przykładowo wdrożenie Dyrektywy DAC6 do polskiego porządku prawnego objęło znacznie szerszy zakres przepisów niż wskazane w Dyrektywie minimum (obowiązkiem raportowania w Polsce objęte są nie tylko schematy transgraniczne, ale też schematy krajowe, w tym te obejmujące podatek VAT).

Zachęcamy do zapoznania się z raportami wybranych krajów członkowskich UE, mających swoje przedstawicielstwo w sieci Baker Tilly International, w których przedstawione są warunki i zakres implementacji Dyrektywy DAC6 do krajowych porządków prawnych.

Publikacje

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem