Investing in Serbia 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy?

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 na Słowacji? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze wiadomości podatkowe dotyczące Serbii.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Najnowsze zmiany przewidują, że zysk kapitałowy jest realizowany poprzez sprzedaż (lub inne odpłatne przekazanie) jednostki inwestycyjnej funduszu inwestycyjnego. Przewiduje się, że zysk kapitałowy jest realizowany również poprzez sprzedaż dóbr cyfrowych, pod warunkiem, że podatnik posiada licencję na świadczenie usług związanych z dobrami cyfrowymi oraz jeśli nabył te dobra wyłącznie w celu ich odsprzedaży w ramach świadczenia usług związanych z dobrami cyfrowymi.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Określono, że kwalifikowanym pracodawcą jest każdy pracodawca będący rezydentem Republiki Serbii, który nawiązuje stosunek pracy z nowo osiedlonym podatnikiem, który miał miejsce zamieszkania lub ośrodek interesów gospodarczych i życiowych na terytorium Republiki przez co najmniej trzy lata od 1990 r. Rozszerzono prawo do korzystania z ulgi na zatrudnienie nowych osób, a także prawo do zwolnienia z płacenia podatków od wynagrodzeń założycieli, którzy są zatrudnieni w nowo utworzonej spółce od 31 grudnia 2021 r.

Zmiany w ustawie o postępowaniu podatkowym i administracji podatkowej obowiązujące w 2021 r.

Wprowadzono przepis, określający otwarte lub alternatywne fundusze inwestycyjne jako podatników, którzy mają prawa i obowiązki w postępowaniu podatkowym, przy czym określa się, że towarzystwo zarządzające funduszem, jako osoba prawna, jest odpowiedzialne za zobowiązania podatkowe, majątkowe i prawne. Od 1 stycznia 2021 r. wniosek o zwrot nadpłaty lub nienależnie zapłaconego podatku (tj. podatków wtórnych), a także o zwrot podatku, tj. o uregulowanie wymagalnych zobowiązań wynikających z innych podstaw prawnych w drodze przeksięgowania podatku, będzie można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Administracji Podatkowej lub w formie pisemnej – bezpośrednio lub za pośrednictwem zwykłych usług pocztowych.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Określono, że nie należy płacić podatku VAT od transferu walut wirtualnych oraz wymiany walut wirtualnych na gotówkę.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Serbia 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022