Investing in Austria 2021

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy!

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Austrii? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Austrii. Początek 2021 roku przyniósł zmiany głównie w obszarze związanym z COVID-19. Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych zmian:

Rozwiązania w związku z COVID-19

Wprowadzono różne rozwiązania, aby pomóc firmom austriackim uporać się z kryzysem koronawirusowym. Środki te obejmują:

 • Obniżki podatku VAT (patrz poniżej)
 • Odroczenia podatkowe, dotacje (np. dotacja na pokrycie kosztów stałych, rekompensata za utracone obroty)
 • Przeniesienie strat: możliwość przeniesienia strat, których nie można odliczyć w 2020 r., na rok podatkowy 2019 (maks. 5 mln EUR) lub, pod pewnymi warunkami, na rok podatkowy 2018 (maks. 2 mln EUR).

Deprecjacja degresywna oraz amortyzacja przyspieszona budynków:

Niektóre aktywa gospodarcze (z wyłączeniem budynków, samochodów itp.) nabyte lub zbudowane po 30 czerwca 2020 r. przy zastosowaniu metody salda malejącego zamiast metody liniowej.

Przyspieszona amortyzacja jest możliwa w przypadku budynków zakupionych lub wybudowanych po 30 czerwca 2020 r. Stawka amortyzacji wynosi maks. trzykrotność kwoty w pierwszym roku, maks. dwukrotność kwoty w drugim roku, a następnie obowiązuje normalna stawka amortyzacji w kolejnych latach; brak półrocznej zasady amortyzacji.

Zmiany stawki ryczałtowej dla małych przedsiębiorstw

Od 1 stycznia 2021 r. stawka ryczałtowa mająca zastosowanie do małych przedsiębiorstw została dostosowana do rozporządzenia dotyczącego małych przedsiębiorstw w zakresie podatku VAT w odniesieniu do zakresu zastosowania (wartość graniczna obrotów: 35,000 EUR netto).

Unijna zasada ograniczania odsetek wchodzi w życie od 1 stycznia 2021 r.

Zasada ograniczenia odsetek została transponowana do prawa krajowego z dniem 1 stycznia 2021 r. Płatności z tytułu nadwyżek odsetek  można obecnie odliczyć od podatku tylko do 30% EBITDA. Obowiązuje odliczenie w wysokości 3 mln EUR na rok podatkowy.

Co nowego w podatku VAT

Ulgi podatkowe wynikające z rozwiązań związanych z COVID-19

 • 5% stawka VAT (obecnie ograniczona do 31 grudnia 2021 r.) od sprzedaży w restauracjach, usług hotelarskich, publikacji drukowanych i elektronicznych (z wyjątkiem gazet), dzieł sztuki i obrotów z działalności artystycznej, a także biletów wstępu (np. do teatrów, muzeów, ogrodów zoologicznych)
 • 10% stawka VAT od 1 stycznia 2021 r. również na niektóre usługi naprawcze i artykuły higieny kobiecej
 • Tymczasowe zwolnienia podatkowe na artykuły takie jak maski ochronne i wyroby medyczne do diagnostyki COVID-19 in vitro oraz szczepionki przeciwko COVID-19

Pakiet środków dotyczących handlu elektronicznego

Rejestracja w kraju przeznaczenia nie będzie już wymagana od 1 lipca 2021 r. w przypadku następujących usług, ponieważ obrót można deklarować zbiorczo za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS) w państwie członkowskim UE:

 • Usługi B2C
 • Sprzedaż wysyłkowa: usunięto próg dostawy (wyjątki dla mikroprzedsiębiorców)
 • Import: zniesienie zwolnienia z podatku za import towarów <22 EUR; import w ramach procedury Import One-Stop-Shop (IOSS) mającej zastosowanie do towarów importowanych w sprzedaży wysyłkowej <150 EUR
 • Platformy: Niektóre platformy są traktowane tak, jakby same dostarczały towary; platforma może zostać zobowiązana do zapłaty podatku

Od 15 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy z krajów trzecich nie będą już mieli prawa do zwrotu podatku naliczonego za paliwa.

Inne zmiany podatkowe w Austrii

 • Stawki standardowego podatku od zużycia paliwa (NoVA) zostaną podwyższone, a obowiązek zapłaty NoVA rozszerzony na małe ciężarówki i pickupy od 1 lipca 2021 r.
 • Nowe prawo dotyczące pracy w domu stwarza pracownikom nowe możliwości dochodzenia kosztów związanych z dochodami.
Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Austria 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022