Real Estate Investments in CEE/SEE

Szukasz krótkiego i praktycznego przeglądu rynków Niemiec, Austrii i Europy Środkowo-Wschodniej / Południowo-Wschodniej, aby wstępnie ocenić podstawy do ewentualnych decyzji inwestycyjnych? To opracowanie jest dla Ciebie!

Analizując rynek polski, dowiesz się m.in.

  • jakie konsekwencje podatkowe wywołują różne rodzaje transakcji (transakcje typu asset deal, share deal, enterprise deal),
  • jakie są ogólne zasady opodatkowania i ograniczenia w odliczaniu kosztów finansowania.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, aby ustrukturyzować swój wstępny plan inwestycji, skontaktuj się z naszym ekspertem – Małgorzatą Dankowską.

Czekamy na Twój biznes w Polsce!


Opracowanie przygotowane przez TPA i CBRE

Nieruchomości jako forma inwestycji zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem. Oprócz inwestorów prywatnych, w szczególności inwestorzy instytucjonalni i inwestorzy, tacy jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne lub fundusze międzynarodowe (otwarte i / lub zamknięte), z zadowoleniem przyjmują możliwość dodania elementu nieruchomościowego do swojego portfela inwestycyjnego. A te inwestycje w nieruchomości, w ciągu ostatnich kilku lat, niezmiennie rosły.

Gdzie powinieneś dokonać inwestycji w nieruchomości

W najnowszej broszurze, która jest dostępna po raz czwarty z rzędu, TPA i CBRE oferują informacje, które koncentrują się przede wszystkim na możliwościach inwestycyjnych w Niemczech, Austrii i regionie CEE / SEE na 2021 rok.

Celem opracowania jest przedstawienie inwestorowi instytucjonalnemu zwięzłego, praktycznego przeglądu poszczególnych krajów w celu stworzenia wstępnej podstawy do ewentualnych decyzji inwestycyjnych. Niniejsza broszura może również stanowić motywację do przyjrzenia się niektórym krajom, które do tej pory nie były w polu zainteresowań większości inwestorów instytucjonalnych. W szczególności niektóre mniejsze kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które nadal oferują bardzo interesujące zyski i możliwości.

Co znajdziesz w opracowaniu?

Każdy rynek lokalny podlega własnej dynamice technologicznej, społecznej i demograficznej. Ze względu na te wyzwania branża nieruchomości polega na różnorodnych umiejętnościach ekspertów. Ta broszura oferuje informacje, które koncentrują się przede wszystkim na możliwościach inwestycyjnych w Niemczech, Austrii i regionie CEE/SEE na rok 2021.

Przegląd podatkowy pokazuje aspekty, które są istotne z punktu widzenia transakcji dotyczących nieruchomości na rynku docelowym. Prawodawstwo podatkowe podlega obecnie wielu zmianom, które można przypisać bardziej rygorystycznym środkom, w szczególności na szczeblu UE i / lub OECD.

COVID-19 i inwestycje w nieruchomości

Kryzys COVID-19 i potencjalne skutki dla międzynarodowej gospodarki są również w 2021 roku wyzwaniem dla inwestorów na rynku nieruchomości. Dlatego broszura zawiera zwięzłe informacje dla poszczególnych krajów, dotyczące stosowanych ulg podatkowych związanych z COVID-19.

W 2020 roku Polska wdrożyła regulacje dotyczące działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Głównym celem tzw. „Tarczy Antykryzysowej” było wsparcie polskiej gospodarki poprzez utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw oraz ochronę zatrudnienia. Tarcza Antykryzysowa w różnych wersjach przewiduje m.in. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, dopłaty do wynagrodzeń, dopłaty do przestojów dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, zniesienie opłaty prolongacyjnej (pobieranej przy udzielaniu ulg i odroczeń w spłacie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne), kontynuację zwolnienia z obowiązku zapłaty minimalnego podatku CIT (podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych) czy wydłużenie ustawowych terminów oraz możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych także w 2021 r. do czasu rozstrzygnięcia stanu epidemii w Polsce.

 

Publikacje

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem