Investing in Montenegro 2021

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Czarnogórze? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Czarnogóry. Więcej informacji znajdziecie Państwo w podsumowaniu podatkowym dla Czarnogóry.


Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Przedsiębiorstwa i oddziały zorientowane na zysk są zobowiązane do płacenia podatku CIT w Czarnogórze. Stawka CIT jest ryczałtowa i ustalona na poziomie 9%;

Przedłożenie dokumentacji cen transferowych nie jest w Czarnogórze obowiązkowe, ale podatnicy są zobowiązani do weryfikacji cen transferowych i dokonania korekty podstawy CIT w razie potrzeby.

Straty podatkowe mogą być przenoszone na kolejny okres maksymalnie do 5 lat.

Ustawowa stawka podatku u źródła wynosi 9%. Podatkowi u źródła podlegają dywidendy, udziały opłaty licencyjne/tantiemy, dochody z najmu, zyski kapitałowe, usługi konsultingowe, badania rynkowe i usługi audytorskie.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i składki na ubezpieczenia społeczne

Osoby będące rezydentami podatkowymi Czarnogóry mają obowiązek płacenia podatku od dochodów z całego świata, natomiast nierezydenci są zobowiązani do płacenia podatku wyłącznie od dochodów pochodzących z Czarnogóry.

Przewidziane są progresywne stawki podatku dochodowego w wysokości 9% i 11%.

Dodatkowy dochód (inny niż dochód z tytułu zatrudnienia) należy wykazać w zeznaniu rocznym i podlega stawce podatkowej w wysokości 9%. Dochód z tytułu zatrudnienia podlega dodatkowemu podatkowi, podstawa opodatkowania to podatek naliczany od dochodu z tytułu zatrudnienia, a stawkę podatku ustala samorząd lokalny. Ustawowa stawka podatku u źródła wynosi 9%.

Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe to: ubezpieczenie emerytalne i rentowe (20,5%), ubezpieczenie zdrowotne (10,8%) i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (1%).


Podatek od nieruchomości i podatek od przeniesienia własności nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości podlegają prawo własności nieruchomości (budynków i gruntów) przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz prawo użytkowania nieruchomości stanowiącej własność państwa. Stawka podatku waha się od 0,25% do 1%.

Podatek od przeniesienia własności w wysokości 3% obejmuje nabycie praw majątkowych do nieruchomości w Czarnogórze, i obejmuje zakup, zamianę, dziedziczenie, darowiznę, wpis i odebranie nieruchomości przedsiębiorstwu handlowemu itp.


Podatek od towarów i usług (VAT)

Standardowa stawka VAT wynosi 21%, a obniżona 7%.

Miejsce dostawy towarów to przede wszystkim miejsce, w którym znajduje się przedmiot w momencie zbycia.

Miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługobiorca ma swoją siedzibę lub zakład, jeżeli usługobiorca jest zarejestrowany jako podatnik VAT (zasada B2B). Jeżeli jednak usługa jest świadczona na rzecz podatnika niebędącego podatnikiem VAT, miejscem świadczenia takich usług jest miejsce, w którym znajduje się usługodawca. Istnieją specjalne zasady dotyczące miejsca świadczenia niektórych usług, takich jak: usługi związane z nieruchomościami, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne itp.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Montenegro 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022