Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych

Świadczymy usługi przedstawiciela podatkowego dla kwalifikowanych spółek nieruchomościowych, wypełniając tym samym ich obowiązek nałożony przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Obowiązanymi do ustanowienia przedstawiciela podatkowego są:

  • spółki wypełniające definicję spółki nieruchomościowej, niemające siedziby lub zarządu w Polsce i nie podlegające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania
  • w praktyce obowiązek ten dotyczy głównie podmiotów spoza Unii Europejskiej i EOG lub wszelkich podmiotów transparentnych podatkowo (w tym tych z UE i EOG)
Publikacje

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE