Investing in Hungary 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 na Węgrzech? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Węgier.

Podatek dochodowy od osób prawnych: mechanizm stałego zakładu

Od 1 stycznia 2021 r. stały zakład powstaje, jeżeli przy braku fizycznego miejsca obecność obcokrajowca na Węgrzech przejawia się w świadczeniu usługi pracownika lub innej osoby prywatnej, pod warunkiem że czas trwania czynności przekracza 183 dni w jednym roku kalendarzowym. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na działalność pośredników i agentów, a także pracowników zatrudnionych w ramach home office na Węgrzech, ponieważ ich aktywność przekraczająca 183 dni w jednym roku kalendarzowym tworzy węgierski stały zakład, tworząc tym samym węgierski obowiązek podatkowy.

Zasady te należy interpretować zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oprócz powyższego ważną nową zasadą jest to, że cudzoziemca należy zawsze uważać za posiadającego stały zakład na Węgrzech, jeśli istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowa międzynarodowa zawarta między państwem zamieszkania a Węgrami, i zgodnie z którą działalność ta stanowi stały zakład. Oznacza to, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowa międzynarodowa jest nadrzędna w stosunku do węgierskiej ustawy o CIT, tj. stały zakład może powstać na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowy międzynarodowej, nawet jeśli nie powstałby na podstawie węgierskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

VAT na Węgrzech 2021

Obniżona stawka VAT od nieruchomości mieszkalnych

W przypadku nowo budowanych nieruchomości mieszkaniowych stawka VAT wynosi ponownie 5%. Nieruchomość kwalifikuje się jako nowo wybudowana, jeżeli nie została oddana do użytkowania lub jeżeli okres pomiędzy oddaniem do użytkowania a sprzedażą jest krótszy niż 2 lata. Obniżona stawka podatku VAT obowiązuje w przypadku transakcji przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Sprzedaż w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2026 r. również podlega 5% stawce VAT, jeśli pozwolenie na budowę stanie się ostateczne najpóźniej 31 grudnia 2022 r.

VAT: Dostarczanie danych do faktur on-line

Od 1 stycznia 2021 r. (z trzymiesięcznym okresem karencji) system dostarczania danych do faktur on-line zostanie ostatecznie rozszerzony, dane będą dostarczane w odniesieniu do wszystkich faktur wystawionych zgodnie z węgierskim prawem dotyczącym podatku VAT. W porównaniu z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2020 r. obowiązek dostarczenia danych został rozszerzony na faktury wystawiane dla osób fizycznych, faktury dotyczące wolnocłowego eksportu, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży produktów oraz świadczenia usług zwolnionych z podatku na rzecz klienta zagranicznego.

Podatek lokalny od działalności gospodarczej

Działalność czasowa

W ramach ulgi od 1 stycznia 2021 r. lokalny podatek od działalności gospodarczej od czynności czasowych nie będzie płacony po zakończeniu prac budowlanych trwających krócej niż 180 dni.

Podatek lokalny od działalności gospodarczej: korekta ceny rynkowej

Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, przy obliczaniu podstawy opodatkowania lokalnej działalności gospodarczej, w przypadku przedsiębiorstw powiązanych stosuje się korektę wynikającą z ceny rynkowej. Jednak zgodnie z ustawą o CIT zmniejszenie podstawy opodatkowania jest możliwe tylko w przypadku, gdy druga strona zadeklaruje, że zwiększa podstawę opodatkowania o przedmiotową kwotę.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Hungary 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022