Investing in Romania 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy?

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Rumunii? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze wiadomości podatkowe dotyczące Rumunii.

Rumunia: Najważniejsze informacje i aktualizacje w kwestiach podatkowych w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązywać począwszy od 2021 r:

  • Wydatki powstałe w wyniku transakcji dokonanych z osobami zamieszkałymi w państwie znajdującym się w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy nie podlegają odliczeniu
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą stosować system konsolidacji zysków
  • Dywidendy otrzymane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą od rumuńskich osób prawnych nie podlegają opodatkowaniu
  • Obowiązują przepisy dyrektywy DAC 6
  • Stawka podatku u źródła od niektórych rodzajów dochodów (np. odsetki, należności licencyjne itp.) uzyskanych przez osoby fizyczne zamieszkałe w UE/państwach, z którymi Rumunia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynosi 10%.
  • Aktualizacja wyceny budynków będących własnością osób prawnych dla celów podatku lokalnego ma być przeprowadzana w odstępach 5-letnich
Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Romania 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022