Investing in Romania 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy?

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Rumunii? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze wiadomości podatkowe dotyczące Rumunii.

Rumunia: Najważniejsze informacje i aktualizacje w kwestiach podatkowych w 2021 r.

Poniżej przedstawiamy główne zmiany w przepisach podatkowych, które będą obowiązywać począwszy od 2021 r:

  • Wydatki powstałe w wyniku transakcji dokonanych z osobami zamieszkałymi w państwie znajdującym się w wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy nie podlegają odliczeniu
  • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą stosować system konsolidacji zysków
  • Dywidendy otrzymane przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą od rumuńskich osób prawnych nie podlegają opodatkowaniu
  • Obowiązują przepisy dyrektywy DAC 6
  • Stawka podatku u źródła od niektórych rodzajów dochodów (np. odsetki, należności licencyjne itp.) uzyskanych przez osoby fizyczne zamieszkałe w UE/państwach, z którymi Rumunia zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, wynosi 10%.
  • Aktualizacja wyceny budynków będących własnością osób prawnych dla celów podatku lokalnego ma być przeprowadzana w odstępach 5-letnich
Publikacje

50–procentowe koszty uzyskania przychodów dla bran…

Raport: Polski sektor living 2.0

Przedstawiciel podatkowy spółek nieruchomościowych…

Raport „Lądowa energetyka wiatrowa w Polsce”

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem