Investing in Slovakia 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy?

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 na Słowacji? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze wiadomości podatkowe dotyczące Słowacji.

Zmiany w podatku dochodowym

Najważniejsze zatwierdzone zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. są następujące:

  • w przypadku mikropodatników – których dochód podlegający opodatkowaniu (przychód) nie przekracza kwoty 49,790 euro – obowiązywać będzie stawka podatku dochodowego w wysokości 15 %;
  • zniesienie obowiązku rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, które są wpłacane od początku okresu podatkowego do terminu złożenia zeznania podatkowego w wysokości niższej niż wynikająca z zeznania podatkowego złożonego za bieżący okres podatkowy;
  • wyższa ulga podatkowa na dzieci w wieku od 6 do 15 lat;
  • bardziej precyzyjne określenie (rozszerzenie definicji) podatnika państwa niewspółpracującego, wobec którego stosowana jest wyższa stawka podatku dochodowego.

Zmiany w VAT

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. obejmują:

  • rozszerzenie istniejącej szczególnej procedury MOSS na pojedynczy punkt kontaktowy, procedury unijnej i nieunijnej (One Stop Shop – OSS) dla usług cyfrowych świadczonych przez podatników, którzy mają siedzibę na terytorium UE, ale nie mają siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na inne usługi świadczone przez tego podatnika, a także na sprzedaż towarów na odległość w UE i niektóre krajowe dostawy towarów;
  • nowa procedura importu (Import One Stop Shop – IOSS) dotycząca sprzedaży na odległość towarów, które są importowane z kraju trzeciego, jeżeli ich wartość własna nie przekracza 150 EUR, a towary te nie są objęte podatkiem akcyzowym; podatnicy mogą wypełniać swoje obowiązki w zakresie składania deklaracji podatkowej i płacenia podatku tylko w jednym państwie członkowskim identyfikacji;
  • wprowadzenie możliwości korekty podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy dostawca nie otrzymał zapłaty i jego należność stała się nieściągalna oraz jednoczesne wprowadzenie obowiązku korekty podstawy opodatkowania dla nabywcy, który nie zapłacił za dostawę i wystąpił o podatek naliczony.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2021 r. zniesione zostanie zwolnienie podatkowe z tytułu przywozu małych przesyłek (nieprzekraczających 22 EUR).

Zmiana ustawy podatkowej

Zmiana ustawy podatkowej wprowadza obniżenie rocznej stopy oprocentowania podatku odroczonego i podatku zapłaconego w ratach z 10% do 3%, aby zachęcić podmioty do korzystania z tych możliwości w czasie przejściowych trudności finansowych.

Zniesienie specjalnej opłaty bankowej

Z dniem 1 stycznia 2021 r. zniesiony zostanie obowiązek uiszczania przez wybrane instytucje finansowe opłaty specjalnej, do uiszczania której były one zobowiązane od dnia 1 stycznia 2012 r. w wysokości 0,2%, a od dnia 1 stycznia 2020 r. w wysokości 0,4% wartości zobowiązań banków wykazywanych w bilansie.

Obowiązki wynikające z dyrektywy DAC 6

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się niebezpiecznej choroby zakaźnej COVID-19, w dzienniku ustaw Republiki Słowackiej została zatwierdzona i opublikowana nowelizacja ustawy nr 442/2012 Sb., która przenosi pierwotny termin zgłaszania transakcji transgranicznych przeprowadzonych w okresie od 25 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. z 31 sierpnia 2020 r. na 28 lutego 2021 r. Jednocześnie wprowadza ona nowy termin zgłaszania środków pochodzących z transakcji transgranicznych przeprowadzonych między 1 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2020 r. ustala się na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Slovakia 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022