Investing in Bulgaria 2021

 

Co muszą wiedzieć inwestorzy i firmy!

Jakie zmiany podatkowe przyniesie rok 2021 w Bułgarii? Na co inwestorzy powinni zwracać uwagę w przyszłości i które decyzje będą dla nich korzystne? Eksperci TPA podsumowali dla Państwa najważniejsze aktualności podatkowe dotyczące Bułgarii. Więcej informacji znajdziecie Państwo w podsumowaniu podatkowym dla Bułgarii!

Nowe przepisy dotyczące podatku VAT od sprzedaży towarów na odległość

Na podstawie dyrektyw Rady (UE) 2017/2455 i 2019/1995 bułgarski parlament zmienił ustawę o VAT, wprowadzając kilka nowych przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość, a także usług telekomunikacyjnych, transmisji radiowych i telewizyjnych oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną.

Główną zmianą w odniesieniu do sprzedaży towarów na odległość jest wprowadzenie progu 10 000 EUR w celu określenia miejsca dostawy towarów podmiotów mających siedzibę w UE. Po przekroczeniu tego progu sprzedaż na odległość zostanie uznana za dokonaną w państwie członkowskim, w którym kończy się transport. W celu uniknięcia wielokrotnej rejestracji VAT i ułatwienia przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, w znowelizowanej ustawie przewidziano również kompleksową możliwość rejestracji takich podmiotów jako podatnika VAT. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.07.2021.

Nowe terminy składania sprawozdań podatkowych

Parlament bułgarski przyjął zmiany w terminach składania sprawozdań dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwotnie zmiany te miały mieć charakter tymczasowy ze względu na kryzys COVID19, chociaż obecnie nowe terminy składania sprawozdań zostały zmienione na stałe.

  • Coroczne zeznanie podatkowe od osób prawnych powinno być teraz złożone w okresie od 1 marca do 30 czerwca, a nie najpóźniej do 31 marca.
  • Termin zapłaty podatku od osób prawnych należnego za rok poprzedni został wydłużony z 31 marca do 30 czerwca następnego roku.
  • Termin zapłaty podatku od wydatków (np. podatku od prywatnego użytkowania majątku firmy, rozrywki itp.) również został wydłużony do 30 czerwca.
  • Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy o handlu, podmiotów prawnych non-profit, a także wszelkich innych przedsiębiorstw zostały trwale przedłużone z 30 czerwca do 30 września następnego roku.  Niniejsza zmiana dotyczy ustawy o rachunkowości.
  • Termin przedstawienia plików lokalnych cen transferowych został przedłużony z 31 marca do 30 czerwca.
  • W odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o handlu, w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, termin składania rocznych deklaracji i sprawozdań finansowych został określony na okres od 1 marca do 30 czerwca. Należny podatek będzie płatny do 30 czerwca.

W przypadku innych źródeł dochodu osób fizycznych termin składania zeznania podatkowego nie później niż 30 kwietnia zostaje utrzymany.

Nowa płaca minimalna

Od 01.01.2021 r. ustawowy limit minimalnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 650 BGN (332 EUR).

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Investing in Bulgaria 2021

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022