Global Dealmakers 2022: M&A market update

Kiedy w pierwszym półroczu 2021 r. przeprowadzona została ankieta dotycząca transgranicznych fuzji i przejęć, 71% respondentów było zdania, że fuzje i przejęcia utrzymają dynamikę wzrostu, twierdząc, że odreagowanie pandemii może przełożyć się na mocny, nadchodzący rok. Teraz widzimy, że ten optymizm był uzasadniony.

Pomimo licznych obaw związanych z nowymi wariantami koronawirusa i niepewną sytuacją ekonomiczną, rok 2021 był rekordowy:

  • wartość transakcji wyniosła 5.9 mld USD, co stanowi wzrost o 62% w stosunku do roku 2020
  • liczba zawartych transakcji wyniosła 34 128, co stanowi wzrost o 0,4% w porównaniu do roku 2020.

W miarę globalnego ożywienia gospodarczego, wiele firm poszukuje możliwości dostosowania swojej strategii do dynamicznie zmieniającego się rynku. Można zauważyć, że inwestorzy są bardziej pewni siebie, jeśli chodzi o wycenę ryzyka, dysponują dużym kapitałem, wzmacniając konkurencyjność. Rynek jest lepiej przygotowany na tymczasowe, lokalne wstrząsy, a ostatnie fale pandemii i ograniczenia już nie wpływają tak destrukcyjnie na proces zawierania transakcji.

„W Global Dealmakers 2022 analizujemy stan rynku w roku 2021 w porównaniu do 2020 oraz zajmujemy się przewidywaniami co do 2022 roku. Z lektury wyłania się obraz rynku transakcyjnego zwiększającego istotnie swój wolumen do najwyższego poziomu od dekady – 5.9 biliona USD i patrzącego w całokształcie pozytywnie w przyszłość. Z polskiej, tudzież regionalnej perspektywy, ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę i toczącą się tam wojnę, będziemy oczywiście postrzegać najbliższą, a być może i dalszą przyszłość, inaczej. Te smutne wydarzenia oraz inne tendencje rynkowe jak inflacja, a w tym rosnące ceny energii i co za tym idzie, zwiększające się stopy procentowe, z pewnością nie będą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu na całym świecie. Podobnie, poziom ryzyka będzie wciąż podwyższony ze względu na ryzyko pojawiania się kolejnych, niebezpiecznych wariantów koronawirusa. Niemniej, niezależnie jakby to nie zabrzmiało, z przeprowadzonych wywiadów, ankiet oraz analiz wyłania się obraz światowego rynku, który patrzy pozytywnie w przyszłość. Decydują o tym różne czynniki. Do najważniejszych można zaliczyć między innymi:

  • odbicie pocovidowe – firmy chcą realizować transakcje, których nie mogły zrealizować ze względu na pandemię. Część z tych firm szuka również rozwoju poza granicami swoich krajów. Widać to w rosnących statystykach crossborder M&A;
  • ESG – wiele firm musi zmierzyć się z koniecznością dostosowania swojej struktury lub portfela inwestycyjnego do oczekiwań szeroko rozumianego rynku;
  • Koniec ery konglomeratów – liczne podmioty chcą wyjść z tych inwestycji, które nie przynoszą odpowiedniego wzrostu;
  • SPACs / PE – firmy z branży private equity dysponują coraz większymi zasobami gotówki. Nowe formy pozyskiwania środków poprzez notowane na giełdach SPACs, których zadaniem jest dokonywanie akwizycji, również wpisują się w ten trend” – komentuje Krzysztof Horodko, Partner zarządzający Baker Tilly TPA.

Nic jednak nie jest pewne. Kryzys COVID-19 jeszcze się nie skończył, a w ostatnim czasie pojawiły się już zupełnie nowe wyzwania. Konieczność stawienia czoła zmianom klimatycznym, czy eskalacja napięć w Ukrainie i związane z nią problemy społeczne, zmuszą wiele krajów do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do rynku.

To oznacza duże zmiany dla wielu organizacji, które będą musiały ponownie dostosować swoje strategie do sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy. Ubiegłoroczne, rewelacyjne wyniki mogą być trudne do pobicia, ale apetyt na transakcje pozostaje niezmieniony.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem Global Dealmakers 2022: M&A market update przygotowanym przez ekspertów Baker Tilly we współpracy z firmą Mergermarket.

Pobierz raport (EN)

Zamów publikację
Wersja drukowana
Wersja pdf

Global Dealmakers 2022: M&A market update

Publikacje

Baker Tilly TPA Index: Styczeń 2024

Energetyka wiatrowa w Polsce 2023

Puls rynku IT w Polsce. Firmy, ludzie, transakcje.

Baker Tilly TPA Index: Kwiecień 2023

Raport TPA Group: Koszty zatrudnienia w Europie Śr…

Ulga B+R – Podwójnie liczone korzyści

IP BOX dla firm

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników

Baker Tilly TPA Index: Październik 2022

Baker Tilly TPA Index: Lipiec 2022