Ulga IP Box

Czym jest IP Box?

To preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych na podstawie kwalifikowanych praw własności intelektualnej – w stawce 5% CIT/PIT. W założeniu zmiany mają zwiększyć atrakcyjność prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej i pobudzić rynek nowych technologii.

Kto może skorzystać? 

Z preferencji podatkowej mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, która bezpośrednio wiąże się z wytwarzaniem, rozwijaniem lub ulepszaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

 

Publikacje

TARIFFS GREEN POWER by country (EN)

Ulga B+R

Ulga IP Box

Global dealmakers: Cross-border M&A in 2021

Real Estate Investments in CEE/SEE

Podatki w projektach mieszkaniowych na wynajem

Ceny transferowe

Hiszpania

Wielka Brytania

Węgry